STORTINGSMELDING

Publisert

Stortingsmeldingen om friluftslivet: St.meld. 39 (2000-2001) «Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet» ble et viktig dokument for friluftslivet da det ble lagt frem. Meldingen la vekt på å fremme et romslig og miljøvennlig friluftsliv som grunnlag for god helse, livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

>Les mer

Stortingsmeldingen om friluftslivet: St.meld. 39 (2000-2001) «Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet» ble et viktig dokument for friluftslivet da det ble lagt frem. Meldingen la vekt på å fremme et romslig og miljøvennlig friluftsliv som grunnlag for god helse, livskvalitet og en bærekraftig utvikling. Meldingen påpekte at hovedutfordringer for friluftslivet er å sikre allemannsretten, å gi barn og unge mulighet til naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv, ta vare på friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro som viktige kvaliteter for friluftslivet.

 

Dokumentet finner du her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-39-2000-2001-/id194963/

 

Det er nå mange år siden meldingen ble lagt frem. Mange av utfordringene er de samme, men er blitt forsterket i tiden etter. Kunnskap om friluftslivets betydning for folkehelsen har også blitt vesentlig større siden 2001.

 

Regjeringen Solberg arbeider derfor med en ny stortingsmelding om friluftsliv. Meldingen er planlagt fremlagt i 2016.

Del denne artikkelen