Storsatsing på kajakkpadling

Publisert – Sist oppdatert 05.01.2021
Tekst: Eivind Haugstad Kleiven – Foto: Trond Glesaaen

Sparebankstiftelsen DnB støtter Norges Padleforbund med 14,6 millioner kroner for å etablere en ro- og padleled i Oslofjorden.

Målet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled på strekningen Halden – Oslo – Risør. En strekning på hele 400 km. Til hovedleden skal det også knyttes nærmere 4000 km med lokale ro- og  padleruter.

Trond Glesaaen i Norges Padleforbund gleder seg stort over støtten fra Sparebankstiftelsen DnB og sier dette vil ha mye å si for padlemiljøet og friluftslivet på Østlandet.

– Dette vil gjøre det lettere å komme seg ut på sjøen og padle på en trygg måte. Vi vil kartfeste tilgangspunkter, parkeringsplasser, kollektiv og gjøre avtaler med grunneiere. Dette er spesielt viktig i Oslofjord-regionen hvor det er et stort press på strandsonen. Er du ikke kjent, er det håpløst for mange å komme seg ut på fjorden. Vi skal senke denne terskelen, forteller Glesaaen.

4000 km med padleruter

Det er planlagt ti padlehuker langs leden, samtidig som det skal tilrettelegges etableres utsettingssteder, kajakkhotell og lignende tiltak som senker terskelen for å utøve friluftsliv, mosjon og trening i kajakk.

– Når man først er kommet seg på vannet er det greit å vite at man ferdes i et trygt område. Vi vil gradere rutene så vi sikrer oss at folk ikke padler på ville veier, sier Glesaaen.

Dette vil de løse med å gjennomføre en omfattende risiko- og sikkerhetsanalyse av hele ro- og padleleden, samt de lokale rutene.

– Dette har ikke blitt brukt på land, men vi kommer til å gjøre en grundig analyse av hele leden. Hver eneste meter skal dokumenteres, og vi skal ha skikkelig dokumentasjon i bunn på hva som er graderingen av turen. Vi er ganske stolte av jobben som er gjort og hvor grundig vi har gått til verks, forteller Glesaaen.

Mer populært enn noen gang

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere, og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede ruter knyttet tett opp mot tettbefolkede områder, vil man legge til rette for flere aktive padlere.

– Padling har hatt en voldsom vekst de siste årene. I løpet av de 14 årene padleforbundet har hatt Vått Kort-systemet har nesten 140 000 tatt kurs i det. De siste årene har det vært 11-12 000 nye personer som har tatt kurs. Det er helt fantastisk, og med dette prosjektet legger vi til rette for at enda flere får muligheten til å bruke Oslofjorden som rekreasjonsarena, avslutter Glesaaen.

Ved hjelp av Sparebankstiftelsen DNB lanserer Norges Padleforbund denne våren en to-trinns søknadsportal der klubber, lag, foreninger og andre kan søke midler. For mer informasjon, se padling.no

Foto: Trond Glesaaen

Del denne artikkelen