Støre vil ta ansvar for forebygging

Publisert

Mange sektorer må bidra, men hvem skal ta det koordinerende ansvaret for fysisk aktivitet, som en del av det helsefremmende arbeidet i Norge? Det var ett av spørsmålene helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk av friluftslivet i et møte med FRIFO og Friluftsrådenes landsforbund (FL) 24.januar. Svaret kom klart og kontant tilbake: – Ved å… Read more »

Mange sektorer må bidra, men hvem skal ta det koordinerende ansvaret for fysisk aktivitet, som en del av det helsefremmende arbeidet i Norge?

Det var ett av spørsmålene helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk av friluftslivet i et møte med FRIFO og Friluftsrådenes landsforbund (FL) 24.januar.

Svaret kom klart og kontant tilbake: – Ved å komme med en ny stortingsmelding om folkehelse (forventet i april), så er det et signal om at Helse- og omsorgsdepartementet vil ta dette ansvaret.

 

Karen Marie Eid Kaarby, nestleder i FRIFO-styret, ledet FRIFOs delegasjon, som også bestod av Lise Corwin, helsesjef i DNT, Siri Meland og Lasse Heimdal fra FRIFOs administrasjon. Fra FL stilte styreleder Henry Tendenes, daglig leder Morten Dåsnes og styremedlem Ine Wigernæs.

 

Statsråden åpnet møtet med å si at dette var et møte hvor han på forhånd kunne si at han sannsynligvis ville være enig med alt vi skulle si. I tillegg til å være svært friluftslivsengasjert, er statsråden også opptatt av å styrke det forebyggende arbeidet innenfor helsesektoren.

 

I tillegg til å gi en orientering om FRIFO og FL, fikk statsråden også informasjon om FRIFOS siste Ipsos MMI undersøkelse, friluftslivets betydning for folkehelse, manglende økonomi til friluftslivsaktivitet, erfaringer fra prosjektet «Aktiv i friluft» og gode erfaringer fra arbeidet med frisklivssentraler.

 

 

Statsråden ble også presentert en rekke krav fra friluftslivet om å styrke tverrdepartemental satsing, ta en koordinerende rolle for samfunnets satsing på fysisk aktivitet og styrke friluftsliv som et virkemiddel i det forebyggende arbeidet.

 

 

Friluftslivet bad også statsråden løfte frem friluftslivets plass i folkehelsemeldingen, fremme en time med daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole og synliggjøre folkehelsepolitikken i revidert statsbudsjett for 2013.

 

 

Statsråden lyttet nøye til friluftslivets krav, og lovet å vurdere disse. Statsråden påpekte også at en internasjonal studie (Global Burden of Diseases 2010) viser at livsstilssykdommer blir den største helseutfordringen i Norge i det 21. århundre.

 

Han påpekte også at kommunene har et vesentlig ansvar for folkehelsearbeidet.

Friluftslivets erfaring er imidlertid at kommunene i liten grad prioriterer forebygging og samarbeid med frivillighet, på grunn av store omsorgsbehov, og usikkerhet rundt kommunenes økonomi etter samhandlingsreformen.

 

 

Statsråden oppfordret ellers friluftslivet til fortsatt å være en pressgruppe for å fremme folkehelse og friluftsliv i samfunnet.

Del denne artikkelen