Stor økning i jaktinteressen blant innvandrerkvinner

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020
Tekst: Synne Kvam

Ikke-vestlige innvandrerkvinner har fått øynene opp for jakt i Norge, viser ferske SSB-tall.

Foto: Vegard Veberg / Jakt & Fiske

Jaktinteressen blant innvandrerkvinner har hatt en markant økning de siste tre årene, viser SSBs levekårsundersøkelse.

I 2014 svarte ingen ikke-vestlige innvandrerkvinner at de går på jakt, mot fem prosent i 2017.

Den markante økningen er svært gledelig mener Tonje Refseth, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv.

– Det er utrolig gøy å se at den innsatsen våre medlemsorganisasjoner gjør for å skape et friluftsliv for alle gir resultater. Og det er ekstra gledelig å se at kvinneandelen i en typisk mannsdominert friluftsaktivitet øker så mye, sier Refseth.

Se SSB-tallene fra 2014 her.

Stor interesse for høstningsbasert friluftsliv

Generelt har interessen for høstningsbasert friluftsliv, som bær- og soppsanking, jakt og fiske, økt blant innvandrerbefolkningen, mens den i befolkningen for øvrig har falt noe de siste tre årene.

Havva Cukurkaya, fagsjef inkludering i DNT Drammen og omegn, har selv blitt bit av jaktbasillen.

– Jeg prøver å bekjempe en del opplærte kjønnsrollemodeller i det flerkulturelle miljøet. Jakt blir sett på som veldig maskulint og noe som er forbeholdt menn. Jeg vil vise at alt er mulig for kvinner å delta i, bare de ønsker og har interesse for det, sier Cukurkaya.

– Jeg er også alenemor til to tenåringsgutter, og jakt er en spennende aktivitet for dem å delta på. På denne måten får hele familien drive med friluftsaktiviteter i felleskap, fortsetter Cukurkaya.

Som i befolkningen for øvrig har det generelt vært en liten nedgang i andelen innvandrere som har deltatt i ulike friluftsaktiviteter de siste 12 måneder, viser SSBs levekårsundersøkelse.

Se SSB-tallene fra 2017 her.

– Skiller minst

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har jobbet mye med inkludering i friluftslivet de senere år, og gleder seg over at man også i andre deler av friluftslivet ser en positiv utvikling i deltakelse fra innvandrere.

Blant ikke-vestlige innvandrere har det vært en økning i andelen som har vært på fottur de siste 12 månedene. Skiller man på kjønn ser man at denne økningen i hovedsak stammer fra ikke-vestlige kvinner.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener levekårsundersøkelsen viser at friluftslivet fortsatt har et uforløst potensiale for integrering og bedre folkehelse.

– Forskning viser at friluftsliv er den aktiviteten som skiller minst når det kommer til sosioøkonomiske faktorer, og derfor burde man satse enda mer på det man vet fungerer. Det er positivt både for integreringen, og for folkehelsen, mener Heimdal.

Les også: – Friluftsliv kan styrke innvandreres levekår

harepost

PÅ HAREPOST: Økningen i jaktinteressen er svært gledelig, mener Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner. Foto: Vegard Veberg / Jakt & Fiske

Del denne artikkelen