vindkraft wanda nordstrom
vindkraft wanda nordstrom

Stiller felles krav til konsesjonsbehandlingen

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Wanda Nordstrøm

Norsk Friluftsliv og de andre natur- og friluftsorganisasjonene står igjen sammen om sine innspill til Stortinget om vindkraftmeldingen.

Debatten rundt utbygging av vindkraft i Norge har skapt enormt engasjement de siste årene.

Norsk Friluftsliv er langt ifra alene om å være imot irreversible inngrep i uerstattelige og sårbare naturområder. Spesielt når disse kommer på toppen av andre arealendringer som i sum medfører en bit-for-bit nedbygging av naturen.

Regjeringen har nå utarbeidet en stortingsmelding om vindkraft. Denne ble til i etterkant av at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land ble avbrutt etter massiv kritikk.

Natur- og friluftsorganisasjonene står sammen

Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund (NNV), Sabima, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Natur og Ungdom (NU) har tidligere stilt en rekke krav til stortingsmeldingen.

Meldingen har tatt tak i flere av disse, inkludert lovhjemmel for tidlig avslag, krav om strammere tidsfrister i konsesjonsprosessen og klimaregnskap.

Vil sikre gode prosesser

Nå ønsker organisasjonene en konkretisering av hvordan forslagene i meldingen skal følges opp. De er også enige om at det trengs flere tiltak enn det som foreslås i meldingen, for å sikre en konsesjonsprosess som ivaretar hensynet til natur og friluftsliv.

I et felles innspill stiller de derfor tolv krav til regjeringen for å sikre gode prosesser i arbeidet med framtidige konsesjoner.

Les hele innspillet med de tolv kravene her.

Del denne artikkelen