Venstre satser på friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Mer gang- og sykkelveier, skogvern, villaks og vannforvaltning er noen av Venstres forslag i sitt alternative statsbudsjett. I tillegg til å satse på miljø og friluftsliv, vil partiet vil også bruke mer på aktivitetstiltak og frivillig innsats.   Venstre la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett. Forslaget gir signaler om hvilke saker partier vil kjempe for i… Read more »

Mer gang- og sykkelveier, skogvern, villaks og vannforvaltning er noen av Venstres forslag i sitt alternative statsbudsjett. I tillegg til å satse på miljø og friluftsliv, vil partiet vil også bruke mer på aktivitetstiltak og frivillig innsats.

 

Venstre la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett. Forslaget gir signaler om hvilke saker partier vil kjempe for i budsjettforhandlingene. Miljø og klima er sterkt fokusert i forslaget.

 

Av saker som i særlig grad er av interesse for friluftslivet, har vi bl.a. merket oss

500 mill til gang- og sykkelveier

300 mill til skogvern (Post 1420.35)

150 mill til kalking, villaks og vanndirektivet (post 1420.22)

20 mill til friluftstiltak («78-posten»)

10 mill til svømmeopplæring i barnehager

3 mill til frivillige miljøorganisasjoner (Post 1400.70 Tilgodeser også noen friluftslivsorganisasjoner)

1 mill til Den naturlige skolesekken (post 1400.62)

9 mill til Båndlegging av friluftslivsområder (post 1420.30)

 

Venstre vil også å gå i mot regjeringens forslag om å redusere engangsavgift for motorsykler og snøscootere.

 

KrF la forrige uke frem sitt alternative budsjettforslag. Også KrF ønsker å styrke friluftslivet. KrF uttaler: «Friluftsliv er viktig både for helse og trivsel. Friluftsorganisasjonene gjør en uvurderlig jobb i å få flere til å bruke naturen og vi vil derfor gi dem økt støtte.» KrF mener også at antall nasjonalparker bør økes.

 

KrF vil bl.a. bruke:

150 mill til belønningsordning for gang- og sykkelveier

300 mill til skogvern

40 mill på kalking av elver og laksesperre i Driva

20 mill på skjærgårdstjenesten

25 mil på Kunnskapsløft naturen.

1 mill ekstra til Syklistenes Landsforening

 

KrF vil som Venstre gå i mot regjeringens forslag om å å redusere engangsavgift for motorsykler og snøscootere.

 

– For friluftslivet er det positivt med forslag som styrker naturgrunnlaget og fremmer menneskers muligheter til naturopplevelser. Med disse forslagene forventer vi også at Venstre sammen med KrF vil forhandle seg fram til et faktisk løft for natur og friluftsliv i det endelige statsbudsjettet, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal.

 

Du kan lese Venstres budsjettforslag her

 

KrF sitt forslag til statsbudsjett kan du lese her

Del denne artikkelen