Statsbudsjettet 2022: – Ikke det løftet vi trenger

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Gard Eirik Arneberg

Til tross for en liten økning i midler til friluftsaktiviteter innebærer budsjettet lite nytt for friluftslivet og naturen.

– Dette budsjettet bærer først og fremst preg av «business as usual». Vi hadde forventet at budsjettet i større grad skulle  gjenspeile den enorme betydningen friluftslivet har hatt for folk under pandemien og den pågående naturkrisen vi nå står i.  Vi får håpe at ambisjonene er større når det nye stortinget skal forhandle budsjettet for 2022, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Siden 2017 har hver tredje krone til friluftsliv, tilrettelegging og sikring av arealer til sammen blitt kuttet. I den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett er samleposten til friluftslivsaktiviteter økt med 7,8 prosent.

Det innebærer at den nedadgående trenden er snudd, men det er langt igjen til tilskuddsnivået i 2017.

–  Det er selvsagt gledelig med en liten økning, men dette er ikke det løftet vi trenger. Beløpet som foreslås er fortsatt langt under tilskuddsnivået vi lå på i 2017, og som vi vil fortsette å jobbe for å komme tilbake til, sier Bente Lier.

Hun understreker at hun også mener budsjettet innebærer en for svak satsing på bevaring av naturgrunnlaget.

–Satsingen som varsles i budsjettforslaget for å verne og restaurere natur er prisverdig, men når verdens ledere har erklært naturkrise trengs det kraftigere tiltak enn de virkemidlene som foreslås her, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Her kan du laste ned Norsk Friluftslivs sammendrag av statsbudsjettets betydning for friluftsliv og natur.

Del denne artikkelen