Statsbudsjett 2024: Ikke mer til natur eller friluftsliv

Publisert
Foto: John Petter Nordbø

Norsk Friluftslivs oppsummering av det foreslåtte statsbudsjettet for 2024.

Budsjettet for 2024 er i stor grad en videreføring fra 2023, men har noen få endringer for natur og friluftsliv.

– En god nyhet er at det er gitt en fullmakt på 25 millioner i ekstra aktivitetsmidler til Friluftslivets år for 2025, det vil si at organisasjonene kan starte planleggingen av tiltak og prosjekter høsten 2024. Ellers er det satt av 3,5 millioner til planlegging av Friluftslivets År. Dette er 750 000 mindre enn det Norsk Friluftsliv har bedt om, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Her er andre endringer:

  • Aktivitetsmidlene hos KLD har en liten økning på 4 millioner opp til 61,3, men mye av denne økningen spises opp av at bevilgningen på 2 mill til UT.no er flyttet hit.
    Driftsmidlene til organisasjonene økes slik at de stort sett er i takt med konsumprisindeksen.
  • Det innføres heller ikke nå regelstyrt momskompensasjon, men full momskompensasjon videreføres over Kulturdepartementet, og gir organisasjonene en økt andel frie midler.
  • Regjeringen viderefører satsingen på inkludering, med lokale fritidskasser som er en søknadsbasert tilskuddordning for betaling av deltakeravgifter.
  • Kulturdepartementet starter arbeidet med en handlingsplan for økt deltakelse for barn og unge innen kultur, idrett og friluftslivsaktiviteter.
  • Norge har signert naturavtalen, som forplikter oss i å stoppe naturtap, men det er lite i budsjettet for 2024 som legger til rette for at Norge vil nå sine mål. Frivillig skogvern, restaurering av natur, kunnskapshevingen hos kommunene på lovverk- alle disse postene kuttes.
  • Miljødirektoratets midler til å hjelpe kommunen til å kjøpe friluftsområder ble i 2023 kuttet med nær 10 millioner får en liten økning på 1,7 millioner – som monner lite når eiendommer skal kjøpes.
  • Innen folkehelse er det mange ord og lite handling. HOD har avviklet tilskuddsordningen mot ensomhet som skulle vare ut 2025. Midlene gikk til bla gå-grupper i regi av DNT og Røde Kors.

Les og last ned vår utvidede sammendrag av Statsbudsjettet 2024 for natur og friluftsliv her.

Del denne artikkelen