Statsbudsjett 2023: Nå skal det planlegges for Friluftslivets år

Publisert – Sist oppdatert 02.10.2023
Foto: John Petter Nordbø

Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen har satt av midler til det store markeringsåret for friluftslivet i 2025.

– Det er svært gledelig at man ser verdien av et nytt, stort markeringsår for friluftslivet. Dette er spesielt viktig nå fordi undersøkelser viser at store grupper har blitt mindre aktive etter pandemien, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær, Bente Lier. 

Friluftslivets år ble sist arrangert i 2015. 

– Året skapte engasjement over hele Norge, og det virket: Etter året oppga nesten hver fjerde nordmann at de hadde vært mer ute i friluft, enn de ellers ville ha vært, forteller Lier. 

Hun understreker at et vellykket Friluftslivets år i 2025 vil kreve langsiktig planlegging og koordinering. Det er derfor veldig positivt at regjeringen har prioritert midler til planlegging av året i dette budsjettet.
 

Naturen fortsetter å tape 

Norsk Friluftslivs generalsekretær understreker at heller ikke dette statsbudsjettet gjenspeiler at vi faktisk står midt i en global eksistensiell naturkrise. Budsjettet er heller ikke tråd med Hurdalsplattformen, som sier at “klima og natur skal være rammen om all politikk”. 

– Vi kan ikke se noen stor satsing på natur og friluftsområder i dette budsjettet, snarere tvert imot, sier Lier.  

– For eksempel er midlene til frivillig skogvern kuttet med over 50 prosent. Det er ingen god nyhet, verken for artene som lever der eller for friluftslivet. Miljødirektoratets midler for å hjelpe kommunene med å kjøpe opp friluftsområder er også foreslått kuttet med nær 10 millioner, noe som kan true det viktige nærfriluftslivet. Det er heller igjen markant økt satsing på økt kompetanse i kommunene, noe vi har etterlyst i mange år. 

Del denne artikkelen