Søk støtte til tiltak som fremmer mangfold og inkludering

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Adriana Finstad

Fram til 16. februar kl 13 kan ditt lag eller forening søke støtte til prosjekter eller engangsutgifter som senker barrierene for deltakelse i friluftslivet.

– Friluftslivet er for alle, og målet med denne ordningen er nettopp å gjøre aktivitetene våre tilgjengelige for enda flere. Vi håper lag og foreninger over hele landet benytter anledningen til å søke støtte til både store og små tiltak som kan bidra til et enda mer mangfoldig friluftsliv, sier Erika Wollner, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv. 

Hun sitter i innstillingsutvalget for den søknadsbaserte ordningen, som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søk på tilskuddsordningen her.

Pott på 100 millioner

Til sammen skal det fordeles hele 100 millioner kroner til lokale tiltak i 2023 og 2024.

Man kan få støtte til aktiviteter eller prosjekter mot en eller flere av disse målgruppene: 

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer. 
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset. 
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn. 

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen: 

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene. 
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Dette er andre og siste gang det deles ut midler gjennom tilskuddsordningen. I forrige runde fikk til sammen ti ulike friluftslivsorganisasjoner tilskudd gjennom ordningen.

Les mer: 22 millioner til mangfold og inkludering i friluftslivet 

Del denne artikkelen