Søk stimuleringsmidler til Turmat fra hele verden-dagen

Publisert
Foto: Kasper Fosser

Har dere lyst til å bli med på feiringen av internasjonal matkultur og norsk turkultur, kan dere søke om midler, i anledning Friluftslivets uke 2023.

Under Friluftslivets uke 2. – 10. september 2023 feirer vi friluftslivet gjennom en hel uke i strekk.

I år har uka fått en ny markeringsdag. Onsdag 6. september markeres Turmat fra hele verden-dagen, og hele Norge er invitert til å bli med på feiringen.

Har ditt lokale lag eller forening lyst til å bli med på feiringen, og være med på å skape en bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur?

Alle lokale lag og foreninger som er tilknyttet Norsk Friluftsliv sine 18 medlemsorganisasjoner kan søke om inntil kr 3000,- for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy i forbindelse med en friluftslivsaktivitet dere arrangerer under Friluftslivets uke i 2023.

Kanskje har dere allerede planlagt en aktivitet denne uken, som dere kan invitere enda flere til å delta på? Friluftslivets uke er en god arena for å invitere flere med ut og samtidig lære noe nytt!

Aktiviteten kan finne sted på onsdag 6. september på Turmat fra hele verden-dagen, eller på en annen dag under Friluftslivets uke (2.-10. september).

Frist for å søke er 20. juni, og svar kan forventes i løpet av 1. juli. Støtten utbetales på etterskudd mot rapport. Ved behov kan det være mulig å få forskuddsvis utbetaling.

Sjekk ut Turmat.no og Instagram – bli inspirert til en aktivitet eller en turmatoppskrift! Send din søknad og eventuelle spørsmål til: post@turmat.no.

 

Krav for å søke:
• Din organisasjon er en av 18 organisasjoner som er medlem i Norsk Friluftsliv.
• Søker er enten et lokalt ledd i en større organisasjon, eller en organisasjon uten lokale ledd.
• Aktiviteten skjer i friluft, gjerne i nærnaturen. Det gjøres en innsats for å gjøre aktiviteten kjent og invitere de av oss som kanskje ikke har deltatt tidligere.
• Dere lager en matrett som kan bidra til å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.
• Samarbeid gjerne med personer, grupper eller organisasjoner som har god kjennskap til matretten som skal lages.

Les mer om hva søknaden og rapporten må inneholde her.

Prosjektet Turmat fra hele verden er et inkluderingsverktøy på initiativ fra Norsk Friluftsliv og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

Del denne artikkelen