Snoskuter
Snoskuter

Snøskuterkjøring på ville veier

Publisert
Tekst: Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

I skyggen av koronaviruset sikrer Arbeiderpartiet flertall for en eksplosjon av snøskutere i fjellheimen.

 De siste årene har det vært sterk økning i motorferdselen på fjell og sjø. I dag kan de som har hytte 2,5 km eller mer fra brøytet vei, søke om bruk av skuter for transport av bagasje og utstyr til hytta. Senterpartiet har foreslått å fjerne avstandskravet, slik at alle kan søke om å kjøre sin egen skuter til hytta.

At FrP støtter forslaget, er ikke overraskende. Men det er uforklarlig at Arbeiderpartiet vil fremme mer motorkjøring og støy i hytteområder, et forslag som selv et stort antall grunneiere og hytteeiere er imot. I tillegg vil en del lokale gårdbrukere og andre miste en viktig tilleggsinntekt av leiekjøring.

Arbeiderpartiets holdning var inntil nylig at «muligheten til å utøve friluftsliv ute i naturområder uten støy er et fellesgode, og er noe som er viktig å ivareta». Nå har de i en politisk hestehandel med Senterpartiet ofret natur og miljø for å fiske stemmer.

Forslaget passer kanskje i de nordligste kommunene, men der har man allerede i dag tilpassede ordninger for snøskuterkjøring. I store deler av landet er forholdene helt annerledes. Norsk Friluftsliv er derfor svært bekymret for at Stortinget nå vedtar en endring for hele landet, uten at man aner hva omfanget og konsekvensene blir.

Stillhet – en truet naturopplevelse 

Hyttetetthet og landskap er ulikt i vårt langstrakte land. Men en ting er felles fra nord til sør: Folk drar på hyttene for å oppsøke ro og stillhet, ikke motorstøy. Et overveldende flertall i alle fylker er skeptisk til mer skuterkjøring, viser undersøkelser gjennomført av Ipsos.

Urørte naturområder er i ferd med å forsvinne, og motorferdselen i naturen tar stadig mer plass. Vi tror verdien av stillhet, fred og ro vil øke i framtida, som følge av et stadig mer støyfullt hverdagsliv.

Stadig økende press

Forslaget føyer seg inn i en lang rekke lov- og forskriftsendringer som har gjort motorferdsel i norsk natur lettere.

De siste årene er den motoriserte ferdselen blitt svært omfattende. Politiet og Statens naturoppsyn opplyser at det allerede i dag er mye mer ulovlig kjøring enn det de klarer å slå ned på, og mener det er en helt klar sammenheng mellom antall skuterløyver og mengden ulovlig kjøring.

Glemmer FNs bærekraftmål

Det vil fremdeles være mulig for kommuner å lage egne retningslinjer for hvordan de ønsker å håndtere søknader om skuterkjøring til hytter. Norsk Friluftsliv er likevel redd opphevingen av kravet om avstand og bruk av leiekjøring, vil sette kommunene under sterkt press, og i praksis gi et frislipp av skuterkjøring til hytter.

Med Arbeiderpartiets velsignelse, vil mange med kortsiktige interesser knyttet til utvikling av hyttefelt presse kommuner til å gi etter for å akseptere mer støy og motorferdsel.

Norges største parti er med dette på kollisjonskurs med FNs bærekraftsmål, og velger å se bort fra rapportene fra FNs internasjonale naturpanel (IPBES), og klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Stadig mer motorferdsel legger stort press på natur og dyreliv. Dette kommer i tillegg til den massive byggingen av hytter og veier, som er en av hovedårsakene til tap av naturmangfold. Vi kan ikke fortsette å forholde oss til naturen som en utømmelig kilde til bruk og forbruk.

Politikerne må tenke seg godt om. Dette er en dårlig sak for norsk natur, det er en dårlig sak for den norske friluftslivskulturen, og det burde være en dårlig sak for alle partier som er opptatt av klima- og naturkrisen.

Ta til fornuft og stem ned forslaget!

INVITER TIL DIGITAL TUR: Generalsekretær Lasse Heimdal håper digitale turer gjør at familier fortsatt kan skape minner til tross for stor avstand. Foto: Wanda Nordstrøm

Del denne artikkelen