Snøskuterforsøkene er udemokratiske

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reell demokratisk prosess rundt ordningene for motorferdsel i utmark.

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reell demokratisk prosess rundt ordningene for motorferdsel i utmark.

 

En bred allianse av grunneiere, hytteeiere, miljø- og friluftslivsorganisasjoner og sportsbransjen har gått sammen om et opprop mot prøveprosjektet med scooterkjøring i utmark.

 

Vi krever en demokratisk prosess!

 

Miljøvernminister Tine Sundtoft har varslet at hun vil la 105 kommuner delta i et såkalt forsøksprosjekt der kommunene selv kan tillate fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur.

 

Men når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med,  når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt,  og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk,  da er det ikke lenger et forsøksprosjekt, men en fullskala endring av motorferdsel i natur under dekke av noe annet.

 

Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne, skogeierne eller resten av det norske folk blir hørt.

Dette er udemokratisk.

 

Vi er åpne for å se på hvordan motorferdselloven kan moderniseres. Men da må det gjennomføres en demokratisk prosess.

 

Vi krever at forsøksprosjektet stoppes og at Miljøverndepartementet iverksetter en reell lovprosess gjennom Stortinget, basert på kunnskap og høringer med berørte parter.

 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Norges Bondelag

Naturvernforbundet

Sportsbransjen As

Natur og Ungdom

Bellona

SABIMA

Norsk Hyttelag

WWF

Norges Miljøvernforbund

 

 

 

Pressekontakter hos FRIFO:

 

Lasse Heimdal            generalsekretær          951 51 194

Siri Meland         friluftspolitisk rådgiver          952 40 336

Øvrige organisasjoner kan også kontaktes

Del denne artikkelen