Snøscooter-ja i Stortinget

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

– Vi er rystet over at Stortinget i dag åpner for motorisert lek med snøscooter i norsk natur. Alle i Norge som er glad i natur og friluftsliv bør være meget bekymret for framtiden, mener Norsk Friluftsliv.

Den nye motorferdselloven som blir vedtatt i Stortinget i dag, åpner for en irreversibel endring i bruken av norsk natur – på tross av tunge faglige advarsler både fra forskere, Politiet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, leger og jurister, i tillegg til natur- og friluftsorganisasjonene.

-Det er helt uforståelig at regjeringen åpner for å legge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur – uten å kjenne konsekvensene, sier Siri Meland.

En juridisk vurdering viser at lovforslaget er så dårlig utredet at det bryter Grunnloven. Dette er et alvorlig slag mot norsk natur og friluftsliv – i Friluftslivets år.

Innrømmer økt trafikk
Regjeringen påstår at de ikke har som mål å øke snøscooterkjøring i Norge, og hevder at dette bare handler om å gi kommunene mer lokalt selvstyre. Samtidig innrømmer de at «omfanget av snøscooterkjøring vil øke betraktelig, og at «økt støy og trafikkbelastning vil være negativt for friluftsliv og naturmangfold». Regjeringen har lagt fram et lovforslag de VET får store konsekvenser, uten å utrede akkurat hvilke konsekvenser det vil få – og uten å ta ansvar for de konsekvensene selv.

Justisminister Anders Anundsen innrømmer at det vil bli økt snøscootertrafikk og at en del politidistrikt vil få mer å gjøre, men sier samtidig at det ikke settes av mer penger til politiet for å hindre ulovlig kjøring.

– Det er et svært uheldig signal fra regjeringen om at sanksjoner mot ulovlig kjøring ikke vil bli prioritert.

-I denne saken har regjeringen og Senterpartiet lyttet mer til næringen, i dette tilfellet de som importerer og selger snøscootere, enn til allmenhetens interesser. Flere løyper vil gi flere ulykker og mer ulovlig kjøring. Vi undrer oss over at politikerne lytter mer til snøscooterimportørene enn til det som både politiet og forskere mener om dette, sier Meland.

Knapt flertall
Miljøpartiet De Grønne, SV og Arbeiderpartiet stemmer imot endringene i loven om motorferdsel i utmark som Stortinget vil vedta i dag. Regjeringens to samarbeidspartier Venstre og KrF går også imot endringene.

– Det er synd at Senterpartiet sikrer regjeringen flertall for en dårlig forberedt sak, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen, som er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

-Dagens regjering vil bli husket som den som slapp mer motorstøy ut i norsk natur – og som nok en gang valgte smale næringsinteresser framfor natur og dyreliv, sier Siri Meland.

Del denne artikkelen