Slik var nordmenns friluftsliv i 2021: Nærområdene har blitt viktigere

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Oliver Halvorsrød

Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at flere har gått tur i nærområdet. – Vi skal likevel være klar over de sosiale forskjellene, sier Norsk Friluftsliv.

Onsdag kom SSB med sin levekårsundersøkelse som viser folks deltakelse i friluftsliv og idrettsaktiviteter. Tallene viser at spesielt turer i nærområdet har fått et betydelig oppsving under pandemien.

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen oppgir å ha gått tur i nærområdet sitt i 2021. Det er en betydelig økning fra i fjor, da 76 prosent oppa det samme.

–Naturen er en viktig kilde til de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet, som mange av oss får for lite av. Derfor er det svært gledelig at enda flere har oppdaget gleden ved å komme seg ut i løpet av året som har vært, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

1 av 3 går tur sjeldnere enn ukentlig

Selv om de aller fleste har brukt gått på tur i nærområdet sitt i løpet av året, oppgir 1 av 3 at de går slike turer sjeldnere enn en gang i uka. Det er også 7,5 prosent som svarer at de aldri går slike turer.

Ifølge SSB er det uføre, arbeidsledige, eldre og personer med lav utdannelse som deltar minst i friluftslivet.

Lier mener det er viktig å være klar over at det finnes en sosial ulikhet også i friluftslivet, selv om den er lavere enn i for eksempel idretten.

–Selv om friluftsinteressen her i landet har skutt i været i løpet av de siste årene, så betyr ikke det at dette er noe alle her i Norge driver med hele tiden. Det er også grupper i befolkningen som sjeldnere kommer seg ut, og vi skal være klar over at det dessverre finnes sosiale forskjeller, sier Lier.

 

Ønsker å utjevne forskjeller

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, og deres 5000 lag og foreninger landet over. Ifølge Lier kan nettopp disse spille en viktig rolle i å utjevne de sosiale forskjellene i aktivitet.

Det unike med organisasjonene er at de viser veien ut i naturen til mange av de som ikke får turer i skog og mark inn med morsmelka. Ser vi på barns aktivitetsnivå, så skiller friluftsaktiviteter i regi av organisasjoner seg positivt ut, ved at nettopp barn av foreldre med lav utdannelse er de som deltar oftest.

Til tross for den rekordhøye interessen for friluftsliv vi har sett under pandemien, er den økonomiske støtten til organisasjonene over statsbudsjettet langt lavere i dag enn den var for bare fire år siden.

–Skal vi få til å utjevne forskjellene som SSB-tallene viser, er vi avhengige av et løft fra politisk hold, der det gis mer støtte til de frivillige friluftslivsorganisasjonene, avslutter Bente Lier.

 

SSBs levekårsundersøkelse 2021

  • 97 prosent har deltatt i minst en friluftslivsaktivitet i løpet av året
  • Som tidligere, er gå- og fotturer den mest populære friluftslivsaktiviteten
  • 1 av 4 prosent har overnattet ute i naturen
  • Flere enn i fjor har vært på bær- og sopptur (42 prosent)
  • For de fleste aktivitetene er andelen som har drevet med de ulike aktivitetene større for personer med høyere utdanning

Se hele SSBs levekårsundersøkelse her.

HAR ØKT: I 2021 har langt flere gått på sopp og bærtur, sammenlignet med de siste årene. Foto: Paulina Cervenka

Del denne artikkelen