Slik er bålreglene i Norge

Publisert – Sist oppdatert 21.09.2023
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Bjørn Henrik Johansen

På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september.

Under bålforbudet er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål, bålpanner, bruke engangsgrill eller annen åpen ild, i utmark. Forbudet omfatter alt fra skog og lyng til gress, snaufjell, holmer og strandområder.

I perioden med bålforbud er det likevel tillatt å gjøre opp ild der det er opplagt at det ikke kan starte en brann.

– Bålreglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det ligger et tykt lag med snø på bakken eller etter mye nedbør over en lengre periode, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Bruk godkjente bålplasser

Mange kommuner har imidlertid tilrettelagte bål- og grillplasser som er godkjent for bruk året rundt.

Du står fritt til å benytte deg av godkjente bål- og grillområder, dersom det finnes slike der du bor. Informasjon om hvor du disse befinner seg, finner du vanligvis på kommunens nettsider.

Det er også viktig å være klar over at kommunene kan vedta lokale forskrifter som gir avvik fra det generelle bålforbudet, hvis lokale forhold tilsier det. I tørre perioder med stor brannfare kan det også innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning, selv på godkjente bål- og grillområder.

Sett deg derfor alltid inn i de til enhver tid gjeldende reglene der du er før du tenner bål. En god tommelfingerregel er å sjekke kommunes nettsider dersom du er usikker.

Generelle tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.
 • Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.
  (Kilde: DSB)

STEMNINGSSKAPER: Retten til å tenne bål er en viktig del av allemannsretten i Norge, men det er viktig å sette seg godt inn i bålreglene. Foto: Helene Tjeldnes

Del denne artikkelen