skogselskapet
skogselskapet

Skogselskapet nytt medlem i Norsk Friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 07.02.2020

Skogselskapet er nylig tatt opp som nytt medlem i Norsk Friluftsliv. – Vi får gjort vesentlig mer sammen enn hver for oss – til glede for skogen, friluftslivet, samfunnet og miljøet, sier Trygve Enger, administrerende direktør i Det norske skogselskap.

Skogselskapet er nylig tatt opp som nytt medlem i Norsk Friluftsliv. – Vi får gjort vesentlig mer sammen enn hver for oss – til glede for skogen, friluftslivet, samfunnet og miljøet, sier Trygve Enger, administrerende direktør i Det norske Skogselskap.

Av: Linn Elise Jakhelln
Foto: Det norske Skogselskap

«Styret ser på det som en styrke å kunne få inn en organisasjon som har sin hovedaktivitet knyttet til skog og skogbruk. Det norske Skogselskap vil kunne bidra med nye kunnskaper og perspektiver til Norsk Friluftsliv», skriver styret i sin innstilling.

«Skogens voktere»

Skogselskapet har som formål å øke forståelsen for skogens mangesidige betydning, og arbeide for et godt skogbruk.

– Vi er «skogens voktere» og jobber for og med alle som bruker skogen på ett eller annet vis. Det er mange! Alt fra mosjonister, friluftsfolk og den oppvoksende generasjon til skogeiere, organisasjoner og politikere, sier Trygve Enger, administrerende direktør i Det norske Skogselskap.

Visjonen er at «alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet». Dette er noe de jobber mot fra flere hold gjennom tilpassede tiltak til ulike målgrupper i samfunnet.

Lærer barna å bruke skogen

– Vår aller største og viktigste aktivitet er å ta med oss titusener av barn på tur i skogen, og lære dem om skogens dyre- og planteliv, og om skogens samfunnsnytte, forklarer Enger.

Dette gjør de gjennom å arrangere skoleskogdager rundt i hele landet, et konsept som videreutvikles i 2018. I tillegg står de bak spikkeprosjektet TreomTre, hvor målet er å motivere barn og unge til å lære om spikking og tre som materiale.

– Vår erfaring er at den beste læringen oppnås gjennom praktisk aktivitet – da oppnås i tillegg mestringsfølelse og samarbeid, sier Trygve Enger.

– Sammen får vi gjort mer!

I Skogselskapets arbeid inngår friluftsliv som en helt sentral del av helheten.

– Gjennom erfaring ser vi at vi får gjort vesentlig mer sammen enn hver for oss – til glede for skogen, friluftslivet, samfunnet og miljøet. Samarbeid er løsningen! Derfor ønsket vi å bli medlem i Norsk Friluftsliv, sier Enger.

Det norske Skogselskap har i dag 9401 individuelle medlemmer. I tillegg har de 23 organisasjonsmedlemmer og 17 lokale fylkesskogsselskap.

nytt medlem

Administrerende direktør i Skogselskapet, Trygve Enger, sammen med styreleder i Norsk Friluftsliv, Erling Lae. Foto: Synne Kvam

 

Del denne artikkelen