Skogens helbredende kraft

Publisert – Sist oppdatert 27.04.2020

Det er en utbredt oppfatning at ferdsel i skog og mark er bra for helsen, men inntil nylig har det ikke vært noe vitenskapelig belegg for denne påstanden.

Ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) i Umeå, forsker de imidlertid på skogens helsebringende virkning, forteller Universitetslektor Ann Dolling ved institutt for skogbruksøkologi ved SLU.

Noe av det de har forsket på ved SLU, er skogens effekt på langtidssykmeldte mennesker. Pilotstudiet «Skog og helse» har påvist at langtidssykmeldte personer som ferdes i skogen, blir raskere friske enn dem som ikke gjør det. Studiet er det hittil største forskningsprosjektet som undersøker den helsebringende effekten av ferdsel i skog og mark.

Hvis du har lyst til å lese mer om dette kan du gå til websiden http://friskinaturen.org/

Del denne artikkelen