Skogen som kilde til bedre helse og livskvalitet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Boken «Forest, Trees and Human Health» kom ut i 2008 og er et produkt av et 4-årig europeisk prosjekt, kalt «Euroapen Cooperation in Science and Technology (COST). Boken retter seg spesielt til de som jobber innenfor helse og miljø, både for de som fatter beslutninger og de som praktiserer. Boken inneholder sentrale betraktninger om bruk… Read more »

Boken «Forest, Trees and Human Health» kom ut i 2008 og er et produkt av et 4-årig europeisk prosjekt, kalt «Euroapen Cooperation in Science and Technology (COST). Boken retter seg spesielt til de som jobber innenfor helse og miljø, både for de som fatter beslutninger og de som praktiserer. Boken inneholder sentrale betraktninger om bruk av skogen og andre grøntområder, og hvordan disse områdene kan brukes mer systematisk for å forbedre helsen og livskvaliteten for individer og samfunn.

Linken mellom den moderne livstilen og økningen i tilfeller av livsstilssykdommer og psykiske helseproblemer er en bekymring for hele verden. Kostnaden ved å ta hånd om disse forholdene plasserer en stor byrde på de nasjonale offentlige helsebudsjettene, og politikere ser i økende grad på forebygging som et kostnadseffektivt alternativ til medisinsk behandling. Interaksjoner mellom miljø og helse har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette er bakgrunnen for boken, som har sett på forholdene mellom helse og naturen, og skogen spesielt.

Les mer om boken her: Forests, Trees and Human Health

Del denne artikkelen