SKOG

Publisert

Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

>Les mer

Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

• Sikre gode opplevelsesmuligheter i skog i nærheten av der folk bor

• Styrke kunnskap om skogen og fremme trygghetsopplevelse ved ferdsel i skogen

• Bevare arealer med naturlig skog, uten påvirkning av industriell skogsdrift

• Lette tilgang til skogen gjennom enkel tilrettelegging, særlig i skogens randsoner mot boområder.

• Styrke tilgjengelighet til opplevelse av vernede områder

• Forenkle frivillighetens rutiner for gjennomføring av aktivitet i skogsområder

Del denne artikkelen