Skal få friluftsliv til å bli en større del av barn og unges hverdag

Publisert
Tekst: Christine Amdam – Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Hvilke aktiviteter innen natur og friluftsliv i norske skoler og barnehager fungerer? Norsk Friluftsliv vil høre lærernes suksesshistorier til nytt prosjekt.

Norsk Friluftsliv er i gang med et nytt prosjekt som skal videreutvikle suksessrike satsinger innenfor natur og friluftsliv i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Prosjektet er forankret i regjeringens «Handlingsplan for friluftsliv» som ble lansert sommeren 2018.

Skal bygge videre på lærernes erfaringer

I 2019 ble det sendt ut et spørreskjema til ansatte i skoler og barnehager, og kartleggingsundersøkelsen la grunnlaget for en rapport. Nå er prosjektleder Ragnhild Angard så vidt i gang med neste fase av arbeidet.

– Jeg tar nå kontakt med lærere og ansatte i pedagogiske institusjoner. De har en rekke gode ideer og erfaringer på hvordan man driver friluftsaktiviteter og bruker naturen som læringsarena. Jeg gleder meg til å komme i kontakt med enda flere, sier Angard.

I tillegg skal hun snakke med organisasjoner og andre aktører som organiserer friluftsaktiviteter for barn og unge i skole-, barnehage- eller skolefritidsordninger. Hun skal også reise ut og observere allerede eksisterende tilbud i skoler og barnehager.

Prosjektet skal ikke finne opp kruttet på nytt, men se på allerede eksisterende tilbud og tiltak. De tiltakene som peker seg ut som mest suksessrike skal videreutvikles. Da enten i form av å forbedre kvaliteten på tiltaket og/eller iverksette tiltaket i en større skala.

PROSJEKTLEDER: Ragnhild Angard leder prosjektet "Suksessfulle tiltak i barnehage, skole og SFO". Foto: Synne Kvam.

Rådgivende gruppe

Angard har fått med seg en rådgivende gruppe med fagfolk fra Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet, KS (skole og barnehage), Nasjonalt kunnskapssenter for barnehage, Naturfagsenteret, Faktultet for humanoria, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

– Der får jeg råd til hvordan vi skal gå fram, hvilke prosjekter vi skal velge, hvordan prosjektet skal brukes videre osv. De er gode ressurser og en viktig lyttepost for meg, sier Angard.

Den rådgivende gruppen møtes tre til fire ganger i året.

Viktig prosjekt

Angard har selv 20 års erfaring fra barnehage. Hun har jobbet som både pedagog, avdelingsleder og barnehagebestyrer. Hun har en master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

– Hvorfor ønsket du å jobbe med dette prosjektet?

– Dette prosjektet er viktig fordi her er det så mye bra kompetanse og kunnskap. Både det som lærerne utøver daglig, og de mange oppleggene som tilbys av forskjellige aktører de ute. Dette må komme opp i dagens lys slik at enda flere får ta del i det. Målet er at flere barn og unge skal få mer glede av naturen og lære mer om friluftsliv, sier hun.

Hun trekker også frem viktigheten av at lærerne må være trygge i situasjonen og ha tilstrekkelig kunnskap. Når lærere flytter skole- og arbeidshverdagen ut og bruker naturen som arena for læring og aktivitet, trenger lærerne andre metoder enn når de er inne i et klasserom. Nettsiden til friluftsliv i skolen er et eksempel på både en ressurs og en felles plattform med informasjon om andre tilbud.

Selv har Angard et spesielt forhold til friluftsliv.

– Jeg er så og si født og oppvokst på en DNT-hytte, og har alltid vært opptatt av at barn skal lære seg og trives med å være ute.

Hør Ragnhild fortelle om prosjektet: 

Del denne artikkelen