Snøscooterforsøket utenfor loven

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

Regjeringens forsøksordning for snøskuterkjøring bryter med forsøksloven. Det slår Sivilombudsmannen fast i svaret på klagen fra DNT, Norsk Friluftsliv og Virke.

Regjeringens forsøksordning for snøskuterkjøring bryter med forsøksloven. Det slår Sivilombudsmannen fast i svaret på klagen fra DNT, Norsk Friluftsliv og Virke. Nå krever de tre organisasjonene at regjeringen avslutter forsøkene.

 

2014-06-12 Sivilombudsmannens uttalelse i snøscootersaken
Foto: DNT/ Hilde Magnussen

Den Norske Turistforeningen (DNT), Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO) og Virke sendte 25. november 2013 inn en formell klage til Sivilombudsmannen etter at regjeringen utvidet forsøksordningen med lokal forvaltning av snøskuterkjøring til å gjelde alle kommuner som ønsker det. I uttalelsen sier ombudsmannen at en forsøksordning der alle som ønsker det kan delta fremstår ikke «forsvarlig og faglig godt underbygget».

–    Dette er en seier for alle som er glade i friluftslivet. Sivilombudsmannen bekrefter langt på vei det vi har sagt om at dette ikke er et forsøk, men en snikinnføring av en lovendring, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll. Nå forventer vi at regjeringen tar ombudsmannens uttalelse til etterretning og stopper forsøket.

–    For oss er det viktig at viktige beslutninger som påvirker norsk natur, friluftsliv og turisme tas etter en god og ryddig saksbehandling. Vi mener det best skjer ved at endringer i motorferdselloven legges fram for Stortinget, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Virke.

Krever at regjeringen stanser forsøket
De tre organisasjonene forventer nå at regjeringen avvikler den utvidede forsøksordningen. 
–    Å gå fra forbud til å åpne opp for løyper i store deler av Norge er en av de største endringene for bruk av naturen på mange år. Dersom regjeringen ikke lytter til Sivilombudsmannen, forventer vi at Stortinget setter ned foten, sier Dag Kaas, styreleder i Norsk Friluftsliv .

Dersom kommunene skal ta over mer av forvaltningen av motorisert ferdsel i naturen mener DNT, Norsk Friluftsliv  og Virke det er viktig å sikre tydelige nasjonale retningslinjer forankret i motorferdselloven:
 
–    Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må legge de overordnete føringene. Motstanden mot motorisert ferdsel i naturen blant befolkningen har økt med 4 prosentpoeng fra 2012 til 2014, det viser den nye Miljøbarometermålingen fra Miljødirektoratet som akkurat har kommet. Et frislipp av snøskuterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve naturen fri fra støy. Derfor trenger vi nasjonale retningslinjer, sier Dag Kaas.

De tre organisasjonene representerer brede interesser innen naturvern, friluft og reiseliv. DNT har over 250 000 medlemmer. Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for de 15 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med over 720 000 medlemskap. Virke har en rekke medlemmer innen friluftsliv, turisme og kultur.

Del denne artikkelen