Sivilombudsmannen åpner sak

Publisert – Sist oppdatert 19.10.2017

Sivilombudsmannen har besluttet å undersøke regjeringens utvidelse av forsøksordningen for snøskuterkjøring til 105 kommuner. Bakgrunnen er klagen FRIFO, VIRKE og DNT sendte Sivilombudsmannen 25. november.

Sivilombudsmannen har besluttet å undersøke regjeringens utvidelse av forsøksordningen for snøskuterkjøring til 105 kommuner.

 
Bakgrunnen er klagen FRIFO, VIRKE og DNT sendte Sivilombudsmannen 25. november.
 

Det er svært gledelig at Sivilombudsmannen nå har reåpnet saken, og funnet grunn til å be departementet redegjøre nærmere for enkelte forhold i saken, sier Siri Meland Friluftspolitisk rådgiver i FRIFO.

 

Sivilombudsmannen ber departementet blandt annet opplyse om saksgangen forut for utvidelsen, og ber om en utfyllende redegjørelse for om utvidelsen anses forsvarlig utredet og tilstrekkelig opplyst siden den avviker vesentlig forskjell fra forslaget som ble behandlet i høringen i mai 2013 (40 kommuner). Videre ber sivilombudsmannen om informasjon om at det settes i verk et lovarbeid samtidig med at forsøket iverksettes. Det settes også spørsmål ved bruk av kunnskap fra pågående forsøk.

 

Regjeringen ved Miljøverndepartementet har 4 uker på å svare Sivilombudsmannen.

Se brevet

Del denne artikkelen