Setter pris på naturen i Oslo

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Naturområdene i Oslo er verdt milliarder av kroner, i følge norske forskere – som har satt en prislapp på bynaturen for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss. En rekke studier peker på at den naturen vi omgir oss med til daglig gjør mye godt for helsa. Forskere har derfor prøvd å regne… Read more »

Naturområdene i Oslo er verdt milliarder av kroner, i følge norske forskere – som har satt en prislapp på bynaturen for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss.

En rekke studier peker på at den naturen vi omgir oss med til daglig gjør mye godt for helsa. Forskere har derfor prøvd å regne ut hva noen av Oslos urbane økosystemtjenester er verdt. Tallene i dette prosjektet er hypotetiske, men likevel viktige for å vise at det er snakk om verdier i milliardklassen.

– Hvis man ikke har tall å slå i bordet med, blir grønne områder veldig fort handlet bort når utbyggingspresset er stort – slik som i Oslo, sier samfunnsviter Rasmus Reinvang i Vista analyse til forskning.no.

– 80 prosent av Norges befolkning bor i byer eller tettsteder. Det betyr at natur i byen er den viktigste kilden til naturopplevelser i hverdagen for en majoritet av Norges befolkning, sier Reinvang.

Natur kan ikke måles i kroner
-Det er interessant å se på de samfunnsøkonomiske verdiene vi har av naturen. Særlig sett i en folkehelsesammenheng kan dette være svært nyttig, og kan gi et viktig bidrag til debatten om bruk av nærfriluftslivsområder, som er så viktige for oss, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

-Men naturens verdi kan ikke alene måles i kroner eller kilowatt. Mange områder som er lite brukt av mennesker kan fortsatt ha en stor verdi for naturen selv og for vårt langsiktige eksistensgrunnlag. Norsk Friluftsliv imøteser gjerne en bredere debatt om dette i forbindelse med stortingsmeldingen om friluftsliv, som er ventet våren 2016.

Her finner du NINA-rapporten «Naturen i Oslo er verdt milliarder»

 

 

Del denne artikkelen