– Ser frem til godt samarbeid

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020

Tre nye statsråder vil ha stor betydning for friluftsliv, folkehelse og frivillighet i årene som kommer.

Tre nye statsråder vil ha stor betydning for friluftsliv, folkehelse og frivillighet i årene som kommer.

Onsdag 17. januar var det store endringer i regjeringen. Venstre trådde inn i regjering, og fikk tre ministerposter. I tillegg fikk Norge sin første Eldre- og folkehelseminister.

– Nå ser vi frem til flere nye gode samarbeid, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Michalsens post er historisk

Onsdag overleverte han blomster til Trine Skei Grande (V) som ble ny kulturminister, til Ola Elvestuen (V) som ble ny klima- og miljøminister og til Åse Michalsen (FrP) vår nye eldre- og folkehelseminister.

– Denne ministerposten har ikke eksistert tidligere. Men det er på høy tid at folkehelse blir tatt mer på alvor, og derfor er det veldig gledelig at vi nå får en egen eldre- og folkehelseminister, sier Lasse Heimdal.

Michalsen

FrPs Åse Michalsen tiltrer i en historisk ministerpost, som aldri har eksistert tidligere – nemlig eldre- og folkehelseminister. Her får hun blomster fra generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, og generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson.

Spennende tider i vente

Ola Elvestuen overtar klima- og miljødepartementet fra Høyres Vidar Helgesen, og blir med det natur- og friluftslivets øverste «sjef».

– Ola Elvestuen er en dyktig Venstre-politiker som vi kjenner godt til fra før, og som har vært lederen for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Vi ser veldig frem til samarbeidet med Elvestuen, og da særlig med tanke på handlingsplanen for friluftsliv som er ventet om ikke lenge, sier Heimdal – og peker på at Stortinget i fjor ba regjeringen om å komme med en handlingsplan som oppfølging til stortingsmeldingen om friluftsliv som kom våren 2016.

trine skei grande

Trine Skei Grande mottar blomster fra Norsk Friluftsliv, idet hun ankommer sitt nye arbeidssted, Kulturdepartementet.

Ny kulturminister

Venstre-leder Trine Skei Grande overtar kulturministerposten fra Høyres Linda Hofstad Helleland, som Norsk Friluftsliv har hatt et godt samarbeid med.

– Særlig moro var det da kulturminister Helleland tok med seg familien på sove-ute-aksjonen #nattinaturen under Friluftslivets uke i 2016, minnes Heimdal.

Hun har også vært opptatt av å styrke fokus på lavterskel aktivitet i nærmiljøet, og tok bl.a. skilting og merking inn under spillemiddelordningen.

– Det er ingen grunn til å forvente noe mindre av Trine Skei Grande. Hun har et sterkt engasjement for barn og unge, og vi vil nok få se en politiker som vil sette tydelige spor av Venstres politikk i både idretts- og kulturpolitikken. Venstre har bidratt til å løfte friluftslivet en rekke ganger i budsjettforhandlingene, så hennes posisjon kan også medføre et bredere innhold og fokus i den statlige idrettspolitikken, tror Heimdal.

Takket av Helgesen

Avtroppende klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, og statssekretær Lars Andreas Lunde, fikk også overlevert blomster fra Norsk Friluftsliv, som takk for innsatsen, og vil særlig bli husket for stortingsmeldingen om friluftslivet, som vil sette spor for friluftslivet i mange år fremover.

Ministeren og statssekretæren var skjønt enige at de nå kom til å få bedre tid til å benytte seg av tilbudene til Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner, og ser frem til det.

 

Minister Vidar Helgesen og statssekretær Lars Andreas Lunde takkes for innsatsen i klima- og miljødepartementet.

Del denne artikkelen