Sentrale dokumenter for friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Lov om friluftslivet (Friluftsloven) Naturmangfoldloven Faktaark om naturforvaltning – lover, fakta, referanser Plan- og bygningsloven St.meld. 39 (2000-2001) Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet   St.meld. 21  (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand   St. meld. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen (Idrettsmeldingen)   St.meld. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen – God helse – felles ansvar  … Read more »

Del denne artikkelen