Seminar: Ulykker og skader på arrangementer og turer

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

Norsk Friluftsliv inviterer til seminar 28. januar i Oslo. Tema er sikkerhet under arrangementer og turer, og organisasjonenes ansvar, og evne til å lære av ulykker.

Hvert år skjer det alvorlige ulykker og nestenulykker ved utøvelse av friluftsliv. I forhold til alle som er ute, og antall fellesturer, er skadeomfanget lite. Men vi har alle opplevd det, og kjent på hvor alvorlig det kan ramme enkeltpersoner, og hvor vanskelig det kan bli for organisasjonen etterpå: Hva gjorde vi feil? Kunne dette ha vært unngått? Hvordan sørger vi for at dette ikke skjer igjen?

Organisasjonene vil holde på friluftslivet som en kulturell kompetanse til å ta ansvar for egen ferdsel. Men samfunnet presser på med krav om ansvar, sertifisering og systematisk HMS-arbeid i organisasjonene.

  • Hva slags ansvar har vi?
  • Hvordan kan vi best lære av hverandres uønskede hendelser og ulykker?
  • Har vi behov for felles ulykkeskartlegging og databaser?
  • Hva slags forsikringer bør organisasjonen ha?

Når? Tirsdag 28. januar 2020 kl. 11.30-15.30.

Hvor? MEET, Ullevål stadion, Sognsveien 77C, 0855 Oslo.

Påmeldingsfrist:

  • 20/1: post@norskfriluftsliv.no (oppgi navn, mobil og organisasjon)
  • Seminaret er gratis og inkl. lunsj.  Ved avbestilling etter 23/1 faktureres kr 350,-

 

Program for friluftslivspolitisk samling 28. januar 2020

11.30: Lunsj 11.30 – 1215

Velkommen v/styreleder Knut Herland

12.20: Friluftsliv som kulturell kompetanse
Jørgen Moland, Norges Speiderforbund 10 min

12.30: Hvordan skader vi oss?
Kjersti Løvik, leder Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps 10 min

12.45: Når ulykken skjer. Skredulykken ved Trollfjordhytta.
Fagsjef friluftsliv Anne-Mari Planke, DNT 20 min

13.05: En redningsmann forteller. Hvordan påvirker ulykker nærmiljø, organisasjon, lag og
foreninger.
Stein Tronstad, President i Klatreforbundet og redningsmann 20 min

13.30: Ansvaret er ditt!
Advokat Heike K. Bentsen, NHO reiseliv 20 min

Pause

14.05: Norsk friluftsliv – sikkert nok?
Andre Horgen, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge 15 min

14.20: DSB om sin rolle og samfunnsoppdrag.
Sverre Limtun, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 15 min

14.40: Eksempel på verktøy
Odd-Magne Øgreid, Norges Klatreforbund 20 min

Samtale og veien videre v/styreleder og generalsekretær (30 minutter)

15.30: Vel hjem

Møteleder: Kjersti Løvik, styremedlem i Norsk Friluftsliv og leder av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps

Del denne artikkelen