Seminar: Står friluftslivet i Norge for fall?

Publisert
Foto: Pernille Balslev

Se presentasjonene fra Stortingsseminaret om framtiden for norsk natur og friluftsliv 16. februar.

Seminaret ble avholdt på Stortinget, som et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv og Arbeiderpartiet.

Program

08. 30 Velkommen v/ Mani Hussaini (AP) og styreleder i Norsk Friluftsliv, Knut Jørgen Herland.

08.40-08.55: Befolkningens friluftsvaner v/ Håvard Bergersen Dalen, rådgiver i SSB.

Se foils fra presentasjonen her.

Selv om de fleste driver med friluftsliv, er det store sosioøkonomiske forskjeller med tanke på hvor ofte vi kommer oss ut. Friluftsliv har en positiv effekt på den fysiske og psykiske helsa vår. Samtidig er det slik at de menneskene i samfunnet med dårligst helse ofte befinner seg blant eldre og de med lavere inntekt. Et av de mest oppsiktsvekkende funnene til SSB er effekten friluftslivet har på helsen hos disse to gruppene: Her er nemlig helseforskjellene mellom alle samfunnsgruppene borte.

08.55 -09.10 Allemannsretten under press v/ Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, med kommentar fra Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Se foils fra presentasjonen her.

Presset på allemannsretten skyldes privatisering og bit-for-bit nedbygging av natur, men også at stadig flere sterke krefter ønsker at vi skal betale for å bruke naturen. Hva vil skje med de av oss som ikke har muligheten til å betale? For å ivareta sårbare naturområder, og lokalsamfunn som utsettes for høyt press ved stadig høyere besøksantall, er det viktig å finne løsninger. Løsninger som ikke ender i forbud og løsninger som ikke truer gratisprinsippet, som er selve grunnpilaren i allemannsretten.

09.15-09.30 Forvaltning av natur for fremtiden v/ professor Vigdis Vanvik, Universitetet i Bergen

Professor Vigdis Vandvik var til stede da naturavtalen ble signert i Montreal, og i sin presentasjon snakket hun om forvaltningen av natur for fremtiden. Viktige budskap er at vi må slutte å bygge ned naturen, selve livsgrunnlaget vårt, og at det er en tydelig sammenheng mellom naturkrisen og krimakrisen.

Se video av presentasjonen under.

09.30-09.50 Speed-date med partiene v/ Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) og Bente Lier, Norsk Friluftsliv. Organisasjonene utfordret stortingsrepresentantene på sentrale problemstillinger knyttet til friluftsliv, allemannsretten og nedbygging av natur.

Del denne artikkelen