Seminar: Naturen som inkluderingsarena

Publisert – Sist oppdatert 08.10.2021
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Line Hårklau/Stavanger Turistforening

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

6.oktober arrangerer vi et seminar i samarbeid med Stavanger Turistforening og Inkluderingsdagene i Rogaland med fokus på mangfold og inkludering i friluftslivet.

I år kom en ny integreringslov som i større grad regulerer kommunens og fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet. Frivilligheten har også en viktig rolle i integreringsarbeidet, og rett før sommeren kom en strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Sammen kan vi få til mer!

Trenger din kommune informasjon og inspirasjon til hvorfor og hvordan man kan samarbeide med frivilligheten i integreringsarbeidet? Trenger lokallaget å bli bevisstgjort på hvilke mulige barrierer det er for deltakelse, og hvordan de kan bli mer åpne og inkluderende? Da er dette seminaret for deg!

Målgruppen for seminaret er alle som er engasjert i å skape inkluderende og åpne lokalmiljø, men spesielt deg som er:

  1. Ansatte i kommunen som har kontakt med innvandrere og flyktninger eller jobber med folkehelse/psykisk helse, og som ønsker å få til bedre samarbeid med frivilligheten.
  2. Representanter fra frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i å skape en inkluderende frivillighet og åpne lokalmiljø.

Når: Onsdag 6.oktober 2021 klokken 13.00 til 19.30.

Del I, 13.00 til 16.00 spesielt rette mot ansatte i kommunen, workshop 16.00 til 17.00 passer for alle, del II 17.00 til 19.30 spesielt rette mot representanter fra frivillige organisasjoner.

Hvor: Gramstadtunet, Fjogstadveien 160, 4329 Sandnes (https://gramstadtunet.dnt.no/). Deltakere oppfordres til å samkjøre eller ta tog/buss til Ruten på Sandens. Vi setter opp transport til/fra Ruten for de som har behov for dette, huk av for dette i påmeldingen under.

Vi gleder oss til å endelig møttes fysisk!

Påmelding

Det er dessverre fullt, hvis du ønsker å sette deg på venteliste send epost til tonje@norskfriluftsliv.no.

Program

13.00 Velkommen til Gramstad. Servering av kaffe og noe attåt ved bålpanna.

DEL I (Spesielt rettet mot ansatte i kommunene)

13:30    Velkommen. Bente Lier, Generalsekretær, Norsk Friluftsliv.

13:33    Naturen som inkluderingsarena. Tonje Refseth, prosjektleder mangfold og inkludering, Norsk Friluftsliv.

13:40    Fylkeskommunens rolle i integreringsarbeidet. Inger Kristin Egeland, Seniorrådgiver, Opplæringsavdelingen.

14:00  Inkludering og integrering i Sandnes kommune. Helge Årsvoll, fagleder, flyktningenheten i Sandens kommune.

14:20     PAUSE

14:35  STF – mangfold og inkludering. Jane Byberg og Johanne Fjelde, Stavanger Turistforening.

15:05    Forskningsprosjektet PACT – veier til aktivt medborgerskap. Olaug Øygarden, Forsker, NORCE

15:25     Prosjekt Veiviser og inkluderingsdagene. Ane Futterer-Sekse, Prosjektleder, Kirkens Bymisjon.

15:35     Gruppearbeid

15.55     Oppsummering og avslutning

16:00    SLUTT

TURMAT-WORKSHOP (Passer for alle)

16:00     Turmat-workshop med «Turmat fra hele verden» – www.turmat.no

  • Hvordan kan vi bruke mat for å inkludere flere i friluftslivet, og samtidig gjøre friluftslivet mer mangfoldig?
  • Vi lager mat sammen med Hilde Grøtte bak boken #eteute og Ekspedisjonsjenta Amy Mir, og får tips og triks til mat på tur, og hvordan dette kan være et inkluderingsverktøy. Samtidig får vi oss en matbit før/etter møtet.

DEL II (Spesielt rette mot representanter fra frivillige organisasjoner.)

17:00     Velkommen. Bente Lier, Generalsekretær, Norsk Friluftsliv.

17:05    Naturen som inkluderingsarena. Tonje, Norsk Friluftsliv.

17:15    Sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet. Benedicte Nessa, Forsker, VID.

17:35    Fylkeskommunens rolle i integreringsarbeidet. Inger Kristin Egeland, Seniorrådgiver, Opplæringsavdelingen.

17:55     PAUSE

18:05    STF for alle – Johanne Fjelde, Stavanger Turistforening.

18:25    MiR (Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk) Stavanger. Zakaria Abdi Yusuf Osman, Koordinator.

18:35     Prosjekt Veiviser og inkluderingsdagene. Ane Futterer-Sekse, Prosjektleder, Kirkens Bymisjon

18:45     Workshop/gruppearbeid

19:15     Oppsummering og avslutning.

19:30    SLUTT

 

Del denne artikkelen