Se webinaret: Strandsonen – Snart 70 år med byggeforbud, stadig mer nedbygging

Publisert – Sist oppdatert 10.03.2021

I nær 70 år har det vært byggeforbud i strandsonen. Likevel bygges den ned. Hva kan gjøres for å sikre tilgang til strandsonen i tiden framover?

Strandsonen er svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Til tross for byggeforbud er strandsonen stadig utsatt for nedbygging, noe som gjør at den blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Onsdag 23. september avholdt Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd et stort webinar om temaet.

Webinaret satte søkelyset på forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.

Målgruppen er offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige organisasjoner, journalister og andre som har interesse for strandsoneforvaltning.

Det fulle programmet kan du laste ned her.

Under kan du se hele webinaret «Strandsonen – Snart 70 år med byggeforbud, men stadig utsatt for nedbygging».

Del denne artikkelen