Se grønt – bli frisk!

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Vi blir friskere av grønn utsikt: – Bare det å se ut på grønne områder hjelper på helsa, sier Mari Sundli Tveit til forskning.no.

Mari Sundli Tveit er ny rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og jobber i skjæringsflaten mellom landskapsøkologi og landskapsarkitektur.

Hun viser til boken The Experience of Nature: A Psychological Perspective av Rachel Kaplan og Stephen Kaplan fra 1989. Boka handler om hvordan vi mennesker oppfatter naturen og landskapet, og hvordan omgivelsene påvirker mennesker.

 

Natur påvirker helsen positivt

– Omgivelsene påvirker helsen vår, både fysisk og psykisk. Det finnes mye forskningsbasert dokumentasjon på hvordan det skjer, ofte på mer direkte måter enn man tror. Det gir positive helseeffekter bare å ha utsikt til grønne miljøer. Kjente effekter er raskere bedring etter stress og mental utmattelse, raskere rekonvalesens på sykehus og mindre aggresjon i fengsler, Mari Sundli Tveit til nettstedet forskning.no

 

Natur – viktigere enn vi er klar over

– At naturopplevelser er godt for sinn og helse har menneskene visst fra uminnelige tider. De fleste som bærer på en lidelse trekker ut i naturen, dersom de er i stand til det. Det finnes allikevel overraskende lite oppdatert forskning på området. Dersom vi tok på alvor den forskningen som finnes, og den erfaringen de fleste av oss har om naturens påvirkning på kroppen, så er det rart å tenke på at vi fengsler oss stadig tettere inn bak asfalt, betong og gipsvegger. Lenge før klimaendringer vil utgjøre en dramatisk trussel, vil kanskje de fleste av oss bli vesentlig påvirket av mangel på natur og naturlig bevegelse. Vi trenger et naturens og friluftslivets 10-år, ikke bare et Friluftslivets år som i år, mener generalsekretær i Norsk Friluftsliv,  Lasse Heimdal.

Del denne artikkelen