Se Friluftslivets bærekraftsplakat

Publisert – Sist oppdatert 14.05.2024
Foto: John Petter Nordbø

FNs bærekraftsmål er verdens felles mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Hvordan jobber friluftslivet for å oppnå målene?

– Norge jobber for å nå bærekraftmålene fram mot 2030, og vi ønsker at friluftslivet skal være en del av løsningen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

I samarbeid med Friluftsrådens Landsforbund har Norsk Friluftsliv utarbeidet Friluftslivets bærekraftsplakat.

– Her har vi konkretisert hva vi vil gjøre for å være en offensiv bidragsyter til realisering av bærekraftsmålene og utvikle friluftslivet i en bærekraftig retning, forteller Lier.

Punktene beskriver hvordan aktørene jobber for å redusere friluftslivets miljø- og klimaavtrykk, og gjøre friluftslivet mer mangfoldig og sosialt bærekraftig. De handler også om hvordan organisasjoner og andre innen friluftslivet jobber for å takle både natur- og klimakrisen.

– Friluftsliv kan bidra til oppfylle mange av bærekraftsmålene. I den nylig vedtatte langtidsplanen for Norsk Friluftsliv er både arbeidet for redusere friluftslivets eget fotavtrykk og å fremme friluftsliv som løsning og virkemiddel prioritert, sier generalsekretær Bente Lier.

Last ned Friluftslivets bærekraftsplakat (pdf), eller se den under.

Les også Norsk Friluftslivs årsmøteresolusjon: Et bærekraftig friluftsliv fram mot 2030.

Del denne artikkelen