Sammenhengen mellom avstand til grøntområder og fysisk aktivitet på fritiden

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk studie fra 2011 har sett nærmere på sammenhengen mellom avstand til grøntområder og fysisk aktivitetsnivå blant dansker, samt forholdet mellom avstand til grøntområder og fedme. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, besvart av 21 823 voksne danske via et spørreskjema. Resultatene viser at individer som bor mer enn 1 km fra grøntområder, i gjennomsnitt bruker grøntområdene… Read more »

En dansk studie fra 2011 har sett nærmere på sammenhengen mellom avstand til grøntområder og fysisk aktivitetsnivå blant dansker, samt forholdet mellom avstand til grøntområder og fedme. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, besvart av 21 823 voksne danske via et spørreskjema.

Resultatene viser at individer som bor mer enn 1 km fra grøntområder, i gjennomsnitt bruker grøntområdene mindre til fysisk aktivitet og er mer overvektige, sammenlignet med individer som bor nærmere enn 300 meter fra et grøntområde.

Studien konkludere med at avstand til grøntområder er relatert til fysisk aktivitet og fedme. Å trene og holde seg i form er en viktig grunn for å besøke grøntområder, og avstand til grøntområder er assosiert med lavere fysisk aktivitet i fritiden.

Les mer om studien her: Distance to green space and physical activity: a Danish national representative survey

Del denne artikkelen