Samfunnsplanlegging for økt fysisk aktivitet og bevegelsesfrihet blant barn og unge

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2008 med fokus på samfunnsplanlegging for økt fysisk aktivitet og bevegelsesfrihet blant barn og unge. Mye tyder på at den fysiske aktiviteten hos barn er redusert og at stillesittende aktiviteter har økt generelt sett. Barns bevegelsesfrihet og muligheter for å røre seg på egen hånd har blitt begrenset de seneste tiårene, blant annet… Read more »

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2008 med fokus på samfunnsplanlegging for økt fysisk aktivitet og bevegelsesfrihet blant barn og unge. Mye tyder på at den fysiske aktiviteten hos barn er redusert og at stillesittende aktiviteter har økt generelt sett. Barns bevegelsesfrihet og muligheter for å røre seg på egen hånd har blitt begrenset de seneste tiårene, blant annet som følge av økt trafikk. Rapporten legger til grunn at barns behov for lek og bevegelse ikke blir nok tilfredsstilt av «barnevennlige» lekeplasser, skolegårder og parker. Lek utendørs bør være et høyt prioritert samfunnsspørsmål, ettersom trenden går mot økt lek innendørs. Lek utendørs kreves for å stimulere til fysisk aktivitet, bedre helse og kontakt med naturen. For å oppmuntre til utendørs lek må miljøet være trygt og interessant for barn.

Rapporten kan fungere som en veiledning i det lokale og regionale arealplanleggings- og folkehelsearbeidet. Det vises også til noen eksempler på hva man har gjort i ulike kommuner for å utforme miljøer som bidrar til mer fysisk aktivitet.

Les rapporten her: Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga

Del denne artikkelen