Samfunnsplanlegging for et aktivt liv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2008 med fokus på samfunnsplanlegging for et aktivt liv. Fysisk aktivitet kan hjelpe til å minske høyt sykdomsfravær og store økonomiske kostnader for samfunnet hvert år. Kommunen har en nøkkelrolle i å skape miljøer som innbyr til fysisk aktivitet. Vanlige hindre for menneskers fysiske aktivitet er at… Read more »

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2008 med fokus på samfunnsplanlegging for et aktivt liv. Fysisk aktivitet kan hjelpe til å minske høyt sykdomsfravær og store økonomiske kostnader for samfunnet hvert år. Kommunen har en nøkkelrolle i å skape miljøer som innbyr til fysisk aktivitet. Vanlige hindre for menneskers fysiske aktivitet er at biler og ander motorkjøretøy kjører for fort, trafikkstøy, at man er redd for å bli offer for kriminalitet, manglende belysning og/eller at man ikke har tilgang til rekreasjonsområder. Rapporten legger til grunn at parker, grøntområder og annen natur i nærområdet har stor betydning for mulighetene til fysisk aktivitet utendørs, men spørsmål som berører naturen og grøntområdene har generelt sett vært lavt prioritert i samfunnsplanleggingen, noe som gjør at det har blitt mindre grøntområder.

Rapporten presenterer noen eksempler på hva man har gjort i ulike kommuner for å utforme miljøer som innbyr til fysisk aktivitet.

Les rapporten her: Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa

Del denne artikkelen