Samfunnsplanlegging for å få eldre til å være mer fysisk aktive

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Det svenske folkehelseinstituttet ga ut en rapport i 2008 som omhandler samfunnsplanlegging for få eldre til å være mer fysisk aktive. I rapporten presenteres en rekke politiske dokumenter som kan gi støtte til handling i bebygde miljøer, for å legge til rette for at eldre kan være fysisk aktive. Dokumentene kan fungere veiledende i den… Read more »

Det svenske folkehelseinstituttet ga ut en rapport i 2008 som omhandler samfunnsplanlegging for få eldre til å være mer fysisk aktive. I rapporten presenteres en rekke politiske dokumenter som kan gi støtte til handling i bebygde miljøer, for å legge til rette for at eldre kan være fysisk aktive. Dokumentene kan fungere veiledende i den lokale og regionale arealplanleggingen og i folkehelsearbeidet.

Tilgjengelige og brukervennlige miljøer er viktig for å skape delaktighet og innflytelse, som videre fører til økt fysisk aktivitet og sosialt samvær. Dette er to viktige faktorer for god helse og en aktiv alderdom.

Faktorer i nærmiljøet som fremmer friluft og fysisk aktivitet blant eldre er blant annet den sosiale sammensetningen i boligområdene, mangfold av nærliggende områder, bekvemme gangmuligheter og tilgang til nærnatur. Trygghet, sikkerhet og tilgjengelighet er nøkkelfaktorer som i høy grad påvirker den fysiske aktiviteten blant eldre. Ofte finnes hindre i det ytre miljøet. Denne rapporten viser til argumentasjoner og eksempler på hvordan samfunnet kan planlegge for at eldre skal kunne være fysisk aktive i nærmiljøet.

Les rapporten her: Äldres miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande

Del denne artikkelen