flerkulturell
flerkulturell

– Samfunnet trenger et flerkulturelt friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Denne uka markerer Oslo kommune sitt mangfolds- og integreringsarbeid, gjennom OXLO-uka. Norsk Friluftsliv, med sine 16 medlemsorganisasjoner, bidrar under markeringen.

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle, og OXLO-uka arrangeres i uke 38 hvert år. Formålet med uka er å sette ekstra fokus på OXLO-arbeidet. Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre oppfordres til å arrangere aktiviteter og tiltak som synliggjør at mangfold er en berikelse, og at vi ikke tolererer diskriminering og rasisme.

– Norsk Friluftsliv bidrar i denne markeringen ved å vise frem hvilken flott inkluderingsarena naturen er, og at friluftsliv er for alle. Norsk Friluftsliv vil også delta på OXLO-konferansen, som arrangeres på Nobels Fredssenter 20.september, med tema «Ungdom, utdanning og arbeid». Vi ønsker å vise hvordan det å engasjere seg i friluftslivet, men også i en frivillig organisasjon generelt, kan bidra til å bygge nettverk og muligheter, som kan gjøre det lettere å komme i arbeid, sier Tonje Refseth, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv.

oxlo

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle.

Naturen møter deg fordomsfri

Prosjektleder i DNT Drammen og Omegn, Havva Cukurkaya, skrev tidligere i sommer i Dagbladet om hvordan hun selv har slitt med å finne sin plass i det norske samfunnet, spesielt i ungdomsårene.

Gjennom friluftslivet har Cukurkaya funnet en arena hvor hun kan være seg selv, og har opplevd å bli møtt med smil heller enn avvisende blikk.

– Naturen møter deg fordomsfri og åpen, og stiller ikke spørsmål om hvem du er og hvor du kommer fra, sier Cukurkaya. Både hun selv og deltakere på hennes internasjonale turer har opplevd å komme ut i arbeid gjennom det nettverket som det organiserte friluftslivet har tilbudt.

Norsk Friluftsliv jobber aktivt for at friluftsorganisasjonene skal bli gode på inkludering, slik at friluftslivet kan representere det mangfoldet vi har i samfunnet.

– Gjennom initiativet «Turmat fra hele verden» ønsker vi å vise at vi har så mye å lære av hverandre, og at gjennom mat kan vi være sammen om nye turopplevelser. Den norske turkulturen kan være ukjent for mange, men matkultur er noe alle har – og på denne måten kan vi skape gode møteplasser på tvers av kulturer, som skaper mestringsfølelse og nye opplevelser, sier Refseth.

tur

DØRÅPNER: Ved å engasjere seg i friluftslivsorganisasjoner kan flerkulturelle bygge nettverk og åpne dører til det norske samfunnet. Foto: Mari Kolbjørnsrud

Deler erfaringer

Norsk Friluftsliv arrangerer et Forum for flerkulturelt friluftsliv, hvor medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre.

Vi spurte noen av deltagerne der hvorfor de mente kulturelt mangfold i friluftslivet er viktig, og hva de gjør for å inkludere alle.

Kulturelt mangfold i friluftslivet er viktig på flere nivåer, understreket prosjektleder i Oslo og Omland Friluftsråd, Hanne Hide.

Det er viktig på individnivå, da det kan bidra til å bygge nettverk, styrke kommunikasjon og språkutvikling, og gjøre at man lærer om norsk kultur og norske tradisjoner. Det er også en fin arena for å kjenne på mestring, lære nye ferdigheter og samtidig formidle kunnskap og kompetanse fra egen kultur og egne friluftslivstradisjoner.

mangfold

VIKTIG MANGFOLD: Prosjektleder i Oslo og Omland Friluftsråd, Hanne Hide, mener mangfold er viktig på både individ- og samfunnsnivå. Foto: Likestilling, inkludering og nettverk (LIN).

– Sett fra et samfunnsperspektiv er kulturelt mangfold viktig, da friluftsliv er forebyggende og har god effekt både på fysisk og psykisk helse. I og med at forekomsten av livsstilssykdommer er overrepresentert hos enkelte innvandrergrupper, er det også en god samfunnsøkonomisk investering å få flere aktivt med i friluftslivet. Og sist, men ikke minst er det viktig å skape holdninger som respekt for naturens mangfold og kvaliteter og et ønske om å ta vare på naturen blant de som skal overta etter oss, sier Hide.

blindeforbund

BEVISSTE GREP: Oslo Blindeforbund har tatt flere bevisste grep for å nå ut til folk med innvanderbakgrunn. Foto: Oslo Blindeforbund

Aina Kaupang, daglig leder i Oslo Blindeforbund, sier at mangfold i friluftslivet er viktig fordi vi er et mangfoldig land og det er veldig fint å se det gjenspeile seg i naturen også. 

Selv om Oslo Blindeforbund ikke er en friluftsorganisasjon, bruker de naturen aktivt i sitt arbeid for å fremme helse, livskvalitet og mestring blant sine medlemmer. Noen av de meste aktive i Oslo Blindeforbund har innvandrerbakgrunn, noe som er et resultat av flere bevisste grep som er tatt, slik som oppfølgning per telefon og lavere egenandeler. Og selv om dugnadsbegrepet kan være ukjent for flere, er det å være en familie kjent for de fleste og et begrep de har benyttet seg av i inkluderingsarbeidet.

Vi ønsker Oslo kommune lykke til med OXLO-uka, og håper at uka kan inspirere flere i hele landet til å sette mangfold på agendaen!

Informasjon om OXLO UKA og kalender med oversikt over alle arrangementer hele uken finner du her.

turmat.no kan du blant annet finne en matoppskrift laget av Norges Blindeforbunds innvandrergruppe.

Vil du lære mer om mangfold og inkludering i friluftslivet? Les mer om flerkulturelt friluftsliv.

 

Del denne artikkelen