SAMFERDSEL

Publisert – Sist oppdatert 02.05.2017

Nordmenn er mobile, både i jobb og på fritiden. Vi flytter oss stadig tettere sammen rundt våre byer. Dette medfører stedvis store trafikkmengder, lokal forurensing og støyplager. Trafikkbildet er i for liten grad tilrettelagt for aktiv transport.

>Les mer

Nordmenn er mobile, både i jobb og på fritiden. Vi flytter oss stadig tettere sammen rundt våre byer. Dette medfører stedvis store trafikkmengder, lokal forurensing og støyplager. Trafikkbildet er i for liten grad tilrettelagt for aktiv transport.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil at alle skal kunne benytte trygge gang- og sykkelveier til daglig transport.

Hverdagen er for mange nordmenn blitt stillesittende, enten vi er på jobb, forflytter oss eller er hjemme. Dette er blitt en stor utfordring for folkehelsen. Samtidig opplever også mange at biltransport er en forutsetning for å kunne nå friluftsområder.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Styrke satsing på trygge gang- og sykkelveier, både langs riksveinettet og i lokalmiljøene
  • Styrke arealplanlegging som gir mennesker naturopplevelser og turveier nær der de bor
  • Styrke kollektive transportløsninger til viktige friluftslivsområder

Del denne artikkelen