Restituerende karakteristikker ved små offentlige grøntområder

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk studie fra 2013 har undersøkt om karakteristikker ved grønne parker har innvirkning på opplevd restitusjon. Resultatene fra studien er hentet fra 9 små offentlige grøntområder i tett befolkede København, der besøkende har svart på et spørreskjema. Studien har sett på om det eksisterer forskjeller i preferanser for karakteristikker ved grønne parker blant gjennomsnittlig… Read more »

En dansk studie fra 2013 har undersøkt om karakteristikker ved grønne parker har innvirkning på opplevd restitusjon. Resultatene fra studien er hentet fra 9 små offentlige grøntområder i tett befolkede København, der besøkende har svart på et spørreskjema. Studien har sett på om det eksisterer forskjeller i preferanser for karakteristikker ved grønne parker blant gjennomsnittlig brukere og de som rapporterer mest opplevd stress. Resultatene viser at den sosiale dimensjonen og dimensjonen av ro er viktig for den gjennomsnittlige brukeren. Dimensjonen av natur ser ut til å være mest viktig for de mest stressede individene.

Les mer om studien her: Associations between park characteristics and perceived restorativeness of small public urban green spaces

Del denne artikkelen