Rekreasjon i friluft og turisme i naturen: Et europeisk perspektiv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Rapporten undersøker sammenhengen mellom samfunnsendringer og trender i friluftslivet i Europa. Her framheves det at urbanisering og andre demografiske endringer vil ha konsekvenser for befolkningens forhold til friluftsliv. Ikke bare vil en større andel av befolkningen være eldre. Når flere enn tidligere får barn sent i livet, innebærer det at en større andel av befolkningen… Read more »

Rapporten undersøker sammenhengen mellom samfunnsendringer og trender i friluftslivet i Europa. Her framheves det at urbanisering og andre demografiske endringer vil ha konsekvenser for befolkningens forhold til friluftsliv. Ikke bare vil en større andel av befolkningen være eldre. Når flere enn tidligere får barn sent i livet, innebærer det at en større andel av befolkningen i 20- og 30-årene har mulighet til å bedrive friluftsliv på måter som ikke er typisk for småbarnsfamilier. Det siste innebærer potensialer for deltakelse i et større spekter av aktiviteter, ikke minst i de aktivitetene som krever bestemte ferdigheter, utstyr og reising. I områder der folk i mindre grad enn tidligere bor i tradisjonelle hushold, vil tilstrømningen til steder som har fungert som populære utfluktsmål for familier avta. Slike forhold kan ha konsekvenser for forvaltningspolitikken.
Den andre faktoren som Bell m.fl. framhever er velstandssamfunnet. Høyere inntekt, mer fleksibel arbeidstid og sterke forbrukeridentiteter bidrar til at flere søker bestemte opplevelser i forbindelse med friluftsliv. Bell m.fl. viser også til at helseaspektet ved friluftsliv i større grad har blitt gjort relevant i de fleste europeiske land, både som motiv for å bedrive friluftsliv og i nasjonal helsepolitikk.
Resyme av Øian, i Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer.

Les forskningsartikkelen her: Outdoor Recreation and Nature Tourism: A European Perspective

Del denne artikkelen