Regjeringen vil styrke friluftslivet

Publisert

 Regjeringen varsler i den kommende idrettsmeldingen at de vil styrke friluftslivet.   – Dette er positivt for både friluftslivet og idretten, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas. Det var i et møte mellom kulturminister Anniken Huitfeldt og FRIFOs styreleder på Huk i Oslo fredag at kulturministeren kunne avsløre litt av meldingens innhold. Blant annet vil regjeringen… Read more »

 Regjeringen varsler i den kommende idrettsmeldingen at de vil styrke friluftslivet.

 

– Dette er positivt for både friluftslivet og idretten, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas.

Det var i et møte mellom kulturminister Anniken Huitfeldt og FRIFOs styreleder på Huk i Oslo fredag at kulturministeren kunne avsløre litt av meldingens innhold.

Blant annet vil regjeringen gi mer penger til friluftstiltak for barn og unge.
Regjeringen vil også utvide tilskuddsordningen til å omfatte voksne, gjennom å gi støtte til prosjekter som kan få inaktive voksne til å bli fysisk aktive. Ordningen har i dag en begrensning i målgruppen 6-19 år.
 

Årsaken til dette er den enorme veksten i kostnader knyttet til livsstilssykdommer, og erkjennelsen av at friluftslivets lavterskelaktiviteter kan bety mye i det forebyggende arbeidet.

 

Kulturministeren informerte også om at friluftslivet i den kommende idrettsmeldingen vil få en statusheving og bli regnet som «en del av idretten».

 

– Idrett og friluftsliv har mange fellestrekk, men også en del forskjeller. Vi har stor tro på at naturopplevelser i seg selv har en verdi og har stor betydning forlivskvalitet og helse, sier Dag Kaas.

 

– Det er positiv hvis vi blir sidestilt med idretten, særlig hvis dette gjelder økonomi og verdsetting av aktiviteten. Det er også viktig for idrettens rekrutteringsgrunnlag at friluftslivet styrkes. Vi ønsker ikke at idretten skal få mindre penger, men at fysisk aktivitet som område blir løftet og prioritert i større grad. Idrett og friluftsliv utfyller hverandre. Med mer midler til friluftsliv kan vi også skape et vesentlig løft for lavterskel aktivitet i Norge. Et løft i aktivitetsmidler til friluftslivet fra 5,6 i 2008til 12,5 mill i 2012 er positivt. Men i en nasjonal sammenheng er økningen nesten usynlig. Friluftsliv er i dag en prioritert kilde til fysisk aktivitet for folk flest. Dette må vi utnytte bedre. Vi tolker kulturministerens utspill som gode, og vi ser fram til et samarbeid mellom myndighetene og frivilligheten om hvordan vi kan få flere til å holde seg friske gjennom fysisk aktivitet. Her har friluftslivsorganisasjonene mye å bidra med, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas.

Del denne artikkelen