skuter
skuter

– Regjeringen trosser faglige råd

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

– Det er uforståelig at regjeringen velger å likestille vannscooter med fritidsbåter, til tross for tilbakemeldinger fra kommunene og faglige råd, mener Norsk Friluftsliv.

Høyre og FrP har bestemt seg for å likestille vannscooter med fritidsbåter. Dermed blir det opp til hver enkelt kommune å lage lokale forskrifter som regulerer bruken av vannscooter.

Likestillingen med fritidsbåter skjer til tross for at 75 prosent av kommunene i en undersøkelse gjennomført i vår svarte at de var imot opphevingen, og store aktører fra både politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.

I det nye regelverket vil kommunene kunne forby vannscooterkjøring i eget farvann, og også forby bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer.

Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter.

– Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Endringen medfører at vannscootere nå kan kjøre i høy fart nærmere land, noe som vil medføre farlige situasjoner, mener paraplyorganisasjonen.

Norsk Friluftsliv mener det er et paradoks at regjeringen, som forsøker å selge Norge som en stille og urørt destinasjon til internasjonale turister, nå både går mot faglige råd og åpner for mer motordur i norsk natur.

– Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen, og likestiller vannscootere med båt. Denne endringen har vannscooternæringen selv presset igjennom, dette har ikke vært noe folkekrav sier Siri Meland.

sir meland

Fagsjef samfunnskontakt, Siri Meland. Foto: Joe Urrutia

 

Del denne artikkelen