Regjeringen slår sammen DN og KLIF

Publisert

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til én etat, kalt Miljødirektoratet, med virkning fra 1. juli 2013.   Bakgrunnen for sammenslåingen er at regjeringen ønsker å se direktoratenes ulike oppgaver mer i sammenheng, med tanke på å styrke gjennomføringen av miljøpolitikken.     Det er ikke… Read more »

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til én etat, kalt Miljødirektoratet, med virkning fra 1. juli 2013.

 

Bakgrunnen for sammenslåingen er at regjeringen ønsker å se direktoratenes ulike oppgaver mer i sammenheng, med tanke på å styrke gjennomføringen av miljøpolitikken.

 

 

Det er ikke varslet stillingskutt. Ledelse vil bli plassert i Trondheim.

 

DN i Trondheim har et godt friluftsfaglig miljø. Så langt er det ikke noe som tyder på at dette vil bli svekket. Det er heller ikke ventet at dette vil berøre friluftsorganisasjonenes søknadsprosesser og tildelinger. Beslutningen kan også være et godt strategisk grep med tanke på fremtidige politiske endringer.

Del denne artikkelen