Regjeringen på kollisjonskurs

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Regjeringen er på kollisjonskurs med egne velgere. En ny undersøkelse viser at det ikke er flertall for å åpne for fornøyelseskjøring med snøscootere blant velgerne i noen norske partier. Selv ikke Høyre eller Frp har støtte fra et flertall av sine velgere til lovendringen de har sendt på høring.

I slutten av måneden leverer regjeringen sitt lovforslag om snøscooterkjøring til Stortinget, til tross for at flere tidligere undersøkelser viser at et flertall av befolkningen er i mot å åpne for flere snøscootere i norsk natur.

Nå viser en ny landsdekkende undersøkelse, utført av Ipsos MMI for Norsk Friluftsliv, at regjeringen heller ikke har støtte fra egne velgere i dette spørsmålet.

Selv om det er flere positive blant Frp og Høyres velgere enn de øvrige partiene, er likevel flertallet av regjeringens egne velgere negative til den nye loven. Kun 32 prosent av Frps velgere er for, mens nærmere halvparten, 48 prosent, er negative til at det skal bli lov med fornøyelseskjøring med snøscooter.

-Det er ikke overraskende at mange av velgerne til opposisjonspartiene er i mot den nye snøscooter loven. Men når ikke engang flertallet av regjeringens egne velgere ønsker fornøyelesekjøring med snøscooter i norsk natur, er det et signal til regjeringen om å tenke seg om en gang til før de presser igjennom en slik lovendring. Dette er en av de største endringene for bruk av norsk natur på flere tiår. Naturen er felleskapets eie, og i denne saken bør regjeringen lytte til hva befolkningen faktisk ønsker. I denne saken bruker regjeringen uttrykket «vettet er likt fordelt» som argument for at kommuner kan åpne for fornøyelsesløyper. Da er det underlig at de ikke engang ønsker å lytte til vettet til egne velgere, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

Regjeringens lovforslag om å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i Norge har møtt stor motstand blant annet i miljø- og friluftslivsorganisasjonene og i noen av de fremste fagmiljøene på området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skriver i sin høringsuttalelse til lovforslaget at det utvilsomt vil føre til økt motorisert ferdsel i utmark, og at norske fjell vil også miste sin spesielle markedsposisjon som et storslagent og støyfritt reisemål.

Miljødirektoratet, som er Klima- og miljødepartementets nærmeste faglige rådgiver og iverksetter av miljøpolitiske vedtak, advarer også mot konsekvensene av å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter. I sin høringsuttalelse skriver de at økt snøskuterkjøring vil gi negative konsekvenser for friluftslivet og muligheten til å oppleve stillhet og ro i naturen. Økt motorisert ferdsel kan ifølge direktoratet også gi negative effekter på naturmangfold.

-Det er alvorlig hvis regjeringen velger å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter til tross for de tunge faglige rådene som har kommet fram i høringen – og uten engang å ha egne velgere i ryggen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen:
I dag er adgangen til å kjøre snøscooter stort sett begrenset til nyttekjøring som for eksempel oppkjøring av løyper, frakt av utstyr og redningstjeneste. I Nord-Troms og Finnmark gjelder egne regler. Er du for eller i mot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring me snøscooter i norsk natur, eller har du ikke noe standpunkt til dette?

 

Parti For Mot Ikke tatt standpunkt
Ap 16 prosent 71 prosent 12 prosent
Sp 19 prosent 61 prosent 20 prosent
MGD 10 prosent 81 prosent 8 prosent
Krf 23 prosent 62 prosent 15 prosent
V 5 prosent 71 prosent 24 prosent
H 30 prosent 51 prosent 19 prosent
Frp 32 prosent 48 prosent 20 prosent
Sv 0 prosent 90 prosent 10 prosent

Del denne artikkelen