– Regjeringen lanserer ambisiøs handlingsplan for friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Nylig la regjeringen frem en historisk handlingsplan for friluftslivet i Norge. – Gjennomfører de alle sine ambisjoner, ser det lyst ut for friluftslivet fremover, mener Norsk Friluftsliv.

Nylig la regjeringen frem en historisk handlingsplan for friluftslivet i Norge. – Gjennomfører de alle sine ambisjoner i planen, ser det lyst ut for friluftslivet fremover, mener Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Tekst og foto: Synne Kvam

Et løft for turstier, forenkling av lovverk og tilrettelegging for nye ikke-motoriserte friluftsformer, friluftsliv i barnehage og skole, ressurser til utlånsordninger og vurdering av miljøkonsekvenser ved hyttebygging i fjellet, er blant regjeringens satsingsområder.

Planen ble lansert på Norsk Friluftslivs sommerfest på Sognsvann, under stekende sommersol og omgitt av barn som koste seg med kanopadling, fisking, turmat fra hele verden og drageflyging.

Friluftsliv er et sentralt virkemiddel for regjeringen til å fremme helse og livskvalitet i befolkningen, og de frivillige organisasjonene skal fortsatt være sentrale aktører i arbeidet, understreket klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han la frem regjeringens plan.

– Handlingsplanen gir ingen løfter om flere ressurser, så det blir forslaget til nytt statsbudsjett i oktober som vil vise om regjeringen mener alvor, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv.

 

ola elvestuen turmat

TURMAT: Klima- og miljøministeren smaker på Turmat fra hele verden under Friluftslivets sommerfest på Sognsvann 24. juli.

Satser på sti-nettverk

På vegne av organisasjonens 950 000 medlemskap, og over 5000 lokale lag og foreninger, gleder Heimdal seg over handlingsplanen for friluftsliv, som er en konkretisering av stortingsmeldingen for friluftsliv, som ble lagt frem våren 2016.

I løpet av 2019 skal det igangsettes et flerårig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Kommunene skal også oppfordres til å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser mot friluftsområder.

Det skal i samarbeid med organisasjonene satses på motivasjons- og aktivitetstiltak, særlig overfor barn og unge, lite fysisk aktive, personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Viktig for folkehelsa

Under sin presentasjon av handlingsplanen, la klima- og miljøminister Ola Elvestuen særlig vekt på hvor viktig friluftsliv er for folkehelsa og livskvalitet.

– Hvis regjeringen følger opp og gjennomfører de tiltakene de kommer med i handlingsplanen, vil statens utgifter til helse kunne reduseres vesentlig. Styrking av friluftslivet er en god investering i bedre helse og økt livskvalitet for mange. Det er gledelig at regjeringen i større grad har oppdaget dette, sier Heimdal, og viser til at friluftsliv nå ikke bare skal være en del av det forebyggende helsearbeidet, men også benyttes aktivt i behandling.

Regjeringens handlingsplan for friluftsliv kan leses her (pdf)

ola elvestuen i kano

MER FRILUFTSLIV: Ola Elvestuen og regjeringen la frem sin handlingsplan for friluftsliv, som blant annet skal se nærmere på hvordan man kan skape mer friluftsliv for barn og unge.

 

Flystripe for drager

DRAGER: Under Norsk Friluftsliv sin Friluftslivets sommerfest på Sognsvann, var det blant annet anlagt en egen flystripe for drager.

 

SOMMERKOS: Under en stekende varm sommersol på Sognsvann, fikk små og store prøve seg på blant annet kanopadling og fisking.

 

Del denne artikkelen