Regjeringen i en ring av forsvar

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

Først nektet Klima og miljøminister Tine Sundtoft FRIFO og DNT innsyn i dokumentene vedrørende regjeringens forsøk med rekreasjonsløyper for snøskuter.

 

Først nektet Klima og miljøminister Tine Sundtoft FRIFO og DNT innsyn i dokumentene vedrørende regjeringens forsøk med rekreasjonsløyper for snøskuter.

 

Nå er det Erna som er ute i hardt vær!

Statsminister Erna Solberg (H) nekter å la Justisdepartementets lovavdeling vurdere lovligheten av snøscooterforsøk slik kontrollkomiteen har bedt om. Hun ønsker ikke å bidra til å kaste lys over spørsmålet fra Stortinget om lovligheten av den utvidede forsøksordningen med snøscooterkjøring. I stedet sender hun saken tilbake til Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han har tidligere svart på spørsmålet fra kontrollkomiteen og mener lovligheten er ivaretatt.

 

Hva er regjeringen redd for?

Dette spørsmålet stiller Friluftslivets Fellesorganisasjon. Svaret fra statsministeren er overraskende spesielt da Stortingets egen utredningsseksjon er uenig med lovforståelsen til det departementet som faktisk har åpnet for et omstridt forsøk (KMD). Lovavdelingens vurdering ville vært et godt grunnlag for kontrollkomiteens videre arbeid med å kontrollere at regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner.

 

Er det slik at regjeringen beskytter seg selv? For juridiske enere som John Christian Elden, Professor Bernt ved universitetet i Bergen er samstemt og enige med Stortingets utredningsseksjon om at forsøket ikke kan hjemles.

 

I brevet påpeker statsministeren at lovavdeling ikke har blitt brukt for å avklare en juridisk strid mellom Stortinget og Regjeringen. Dette er ikke korrekt. Under Bondevik I oppstod det som kjent en strid vedrørende konsesjoner til to nye gasskraftverk. Dette førte til at Bondevik I måtte gå. En del av striden var en lovfortolkning rundt Forurensningslovens virkeområde opp mot utslipp av CO2. Daværende Miljøvernminister Guro Fjellanger ba i den situasjon om en betenkning fra Justisdepartementets lovavdeling etter debatter i Stortinget. Denne ble gjort kjent for Stortinget.

 

-Vi regner med at kontrollkomiteen ikke er fornøyd med svaret fra statsministeren og vil følge saken videre, sier Meland.

 

 

FRIFO, DNT og Virke har vært tydelige hele tiden vi vil ha forsøket stoppet, og bringe saken inn i Stortinget der den hører hjemme for en full lovgjennomgang av  motorferdselloven.

 

Svarbrev fra Statsministeren vedr. Kontrollkomiteens anmodning om juridisk vurdering (24.01.2014)

Del denne artikkelen