Regjeringen avlyser snøscooterforsøket

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft opplyste Stortinget i kveld at regjeringen umiddelbart avlyser forsøket med fornøyelsesløyper for snøscooter.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft opplyste Stortinget i kveld at regjeringen umiddelbart avlyser forsøket med fornøyelsesløyper for snøscooter. Regjeringen vil i stedet i sommer fremme forslag om en lovendring som vil gi kommunene lov til å etablere løyper.

 

Regjeringen har i lengre tid vært utsatt for et massivt press fra frivillige organisasjoner og fra opposisjonen for det omfattende forsøket. Sivilombudsmannen konkluderte også 12. juni at forsøket var i strid med forsøksloven. FRIFO varslet sammen med DNT at regjeringen ville bli stevnet for ulovlig innføring av fornøyelsesløyper i strid med loven. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité varslet også nylig at de ville gjenåpne en sak mot regjeringen i denne saken.

 

– Dette er en god nyhet og en voksen beslutning av statsråd Tine Sundtoft, sier FRIFOs friluftspolitiske rådgiver Siri Meland. Dette er også en seier for fornuften og demokratiet. Vi vil nå brette opp ermene og jobbe for at lovverket vil ivareta naturens og friluftslivets interesser på en best mulig måte. Vi forventer også at lovprosessen blir gjennomført på en ryddig måte, og at nødvendig kunnskap innhentes. Kampen for stille natur er ikke over, men det er nå sikret at prosessene rundt fornøyelsesløyper kan gjennomføres på en demokratisk måte.

 

Det er naturlig at kommunene nå stiller sitt arbeid med etablering av løyper på vent  inntil et lovverk med klare nasjonale rammer er på plass. Det er ikke mulig å fullføre planlegging av løyper før det er kjent hva slags rammer som vil bli lagt til grunn.

 

Les regjeringens pressemelding her

Del denne artikkelen