Rapport om hvordan grønne områder kan brukes i skolen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Skov og Landskab i Danmark ga i 2010 ut en rapport om læring i nærmiljøet. Rapporten er et resultat av et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt om uterom og uteundervisning i skolen. Rapporten bygger på 36 observasjoner av uteundervisningsforløp som foregikk på 10 forskjellige lokaliteter i København fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Uteundervisningen foregikk i… Read more »

Skov og Landskab i Danmark ga i 2010 ut en rapport om læring i nærmiljøet. Rapporten er et resultat av et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt om uterom og uteundervisning i skolen. Rapporten bygger på 36 observasjoner av uteundervisningsforløp som foregikk på 10 forskjellige lokaliteter i København fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Uteundervisningen foregikk i gangavstand fra skolene på barneskolens mellomtrinn.

Utgangspunktet med prosjektet er å betrakte byens grønne områder som en ressurs med et latent potensiale. Rapporten tar opp hvordan de grønne områdene kan brukes ved skoler, slik at disse kan supplere og optimalisere skolers undervisning.

Rapporten legger frem forslag til 5 initiativer, som kan ha smittende effekt i relasjon til å fremme bruken av uterommet som læringsarena:

1. Sikre at det skapes bedre kjennskap til potensielle lokalisasjoner i skolens nærområde.
2. Koordinert samarbeid mellom de ansvarlige for de grønne områdene og en «ambassadør» for uteskole kan fremme bruken, uten at det krever store omkostninger.
3. Sette i gang et koordinert utviklingsarbeid ved hver skole eller som en kommunal ordning, for å utdanne uteskole- ambassadører og utarbeide en unik katalog med detaljerte beskrivelser for hver skole.
4. Sette i gang pilotprosjekter.
5. At man på lærerutdannelsene skaper fokus på de mulighetene som bruken av uterommet som læringsarena kan tilbringe – uansett fag.

Les rapporten her: Læringsmiljø nærmiljø

Del denne artikkelen