– Vi har ikke råd til å la være å gjøre noe

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020
Foto: Johnny Vaet Nordskog

Problemet med økende passivitet og fysisk inaktivitet blant det norske folk er dramatisk. Norsk Friluftsliv og Norges idrettsforbund etterlyser politisk vilje til å ta tak i problemet.  

Idrettspresident Tom Tvedt og styreleder i Norsk Friluftsliv, Erling Lae, er tydelige på at man ikke kan vente lenger før man virkelig tar tak i problemene med inaktivitet. De to er bekymret for den alvorlige situasjonen, som vil føre til store konsekvenser for Norge både når det gjelder helse og livskvalitet.

– En av de virkelig store utfordringene Norge står overfor er økende passivitet og fysisk inaktivitet. Helseutgiftene til behandling av sykdommer knyttet til mangel på fysisk aktivitet øker, og konsekvensene for den enkelte og for samfunnet øker tilsvarende.  Vi kan som samfunn ikke vente med å ta grep, advarer Erling Lae og Tom Tvedt.

– Det er mulig å gjøre en forskjell, men da må alle dra i samme retning. Alle partier, alle politikere og alle oss som jobber for et mer aktivt samfunn – vi må jobbe sammen.  Vi må synliggjøre tilbud, vi må gjøre det enklere å være fysisk aktiv, vi må legge til rette for de enkle, sunne valgene.

Står klare

Norsk Friluftsliv og Norges idrettsforbund er tydelige på at de står klar til å øke innsatsen – hvis politikerne tar innover seg den dramatiske situasjonen, og ønsker å ta tak.

Tvedt og Lae mener man ikke har råd til å la være å ta tak i situasjonen. De minner om at man i 2016 brukte 326 milliarder kroner på helse i Norge, en post som har økt med over 50 milliarder de siste fire årene.

– Vi har rett og slett ikke råd til å prioritere reparering fremfor forebygging. Derfor trenger vi at norske politikerne vil mer enn å bare snakke om problemet, vi trenger handling, sier Erling Lae og Tom Tvedt.

En rapport gjennomført av Vista Analyse viser at man kan spare inn 80 milliarder kroner årlig hvis befolkningen blir er fysisk aktiv.

Bred allianse

Den brede alliansen mellom friluftslivet og idretten er et resultat av at man ser at den økende passiviteten og fysiske inaktiviteten blant det norske folk ikke tas alvorlig nok blant politikerne.

– Vi har funnet sammen i felles forståelse for de utfordringene vi står overfor. Vi gjør dette nå fordi vi ønsker å si til alle som har som mål å styre de neste årene at de ikke kan eller må glemme en av de vanskeligste og viktigste oppgavene samfunnet står overfor – nemlig fysisk inaktivitet, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

– Dette er ikke bare en valgkampsak, men et viktig verdivalg for fremtidige generasjoner. Skal man få snudd trenden kommer man ikke utenom at de frivillige organisasjonene mobiliserer, legger til rette og virkelig bidrar direkte overfor dem det gjelder. Vi er klare til å være med på å ta tak i den alvorlige situasjonen, sier idrettspresident Tom Tvedt.

SPARE: En rapport fra Vista Analyse viser at samfunnet kan spare opptil 80 milliarder årlig på at befolkningen blir mer fysisk aktiv. Foto: Synne Kvam

Del denne artikkelen