Prosjektet «Frisk i naturen»

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Frisk i naturen var et nordisk prosjekt som handler om friluftsliv og folkehelse – finansiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet ble startet i 2009 og avsluttet i 2011, og var et samarbeid mellom friluftslivets paraplyorganisasjoner og helsesektoren i respektive land. 5 målsettingerProsjektets mål er å løfte friluftslivets potensiale som ressurs i folkehelsearbeidet – en ressurs som kan… Read more »

Frisk i naturen var et nordisk prosjekt som handler om friluftsliv og folkehelse – finansiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet ble startet i 2009 og avsluttet i 2011, og var et samarbeid mellom friluftslivets paraplyorganisasjoner og helsesektoren i respektive land.

5 målsettinger
Prosjektets mål er å løfte friluftslivets potensiale som ressurs i folkehelsearbeidet – en ressurs som kan utnyttes bedre enn det som gjøres i dag gjennom å: 1. utvikle og synliggjøre en felles nordisk friluftspolitikk med tydelig folkehelseprofi l 2. forankre temaet folkehelse og friluftsliv i det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk råd og Nordisk ministerråd 3. synliggjøre de erfaringer og forskningsresultater som fi nnes i respektive land 4. initiere og formidle relevant forskning og dokumentasjon 5. utjevne sosiale helseforskjeller (gjennom nærhet til grøntområder, lavterskelaktiviteter, tilrettelegging for funksjonshemmede og lave kostnader/gratis deltakelse).

Vi når dit gjennom:
• å oppfordre til politiske manifestasjoner innen de nordiske land og i Nordisk ministerråd
• å påvise store samfunnsøkonomiske gevinster og bedre livskvalitet gjennom mer satsing på området
• å etablere møteplasser og utveksle samarbeid mellom friluftslivsorganisasjonene og helsesektoren i hvert av de nordiske land
• å vise til studier, forskningsresultater, gode eksempler m.m. fra respektive nordiske land – basert på en felles kunnskapsplattform
• å belyse hvilke tilleggsverdier for folkehelsen som fi nns gjennom kombinasjonen naturopplevelse og fysisk aktivitet
• å fokusere spesielt på hvilken betydning friluftsliv og naturkontakt kan ha for å redusere sosiale ulikheter i helsen.

Felles satsingsområder
• Grøntområder i tettsteder/fysisk planlegging
• Læring i friluft – rettet mot barnehager og skoler
• Fysisk aktivitet på resept – behandlende og forebyggende helsearbeid
• Friluftsliv og psykisk helse Målgruppe Politikere, myndigheter, institusjoner, universitet, høgskoler, frivillige organisasjoner, folkehelseplanleggere, medisinere, landskapsarkitekter, naturvegledere, lærere og førskolelærere i friluft m.fl ., men også Nordisk ministerråd og allmennheten.

Organisasjon Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO (nå Norsk Friluftsliv), har i samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund (Norge) ansvaret for prosjektets drift, på oppdrag fra det nordiske friluftsnettverket. Lisa Bergström (Sverige) var med fra og med 1. august 2009 ansatt av FRIFO som prosjektleder. Representanter fra friluftslivets paraplyorganisasjoner og helsesektoren i hvert av de nordiske land inngår i en referansegruppe. Prosjektet er fi nansiert av Nordisk ministerråd gjennom TEG (Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for terrestriske økosystemer) og den tverrsektorielle arbeidsgruppen for oppfølging av den Nordiske handlingsplanen for kost og mosjon.

Last ned folderen «En presentasjon av prosjektet»

frisk i naturen logoLes mer om «Frisk i naturen» her

Del denne artikkelen